KỶ NIỆM 89 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG DÂN QUÂN TỰ VỆ (28/3/1935 - 28/3/2024) . Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Dân quân tự vệ và du kích là lực lượng của toàn dân tộc, là một lực lượng vô địch, là bức tường sắt của Tổ quốc, vô luận kẻ địch hung bạo thế nào hễ đụng vào lực lượng đó, bức tường đó, thì địch nào cũng phải tan rã”.

Những năm sinh nào thuộc diện nhập ngũ năm 2023?

Những năm sinh nào thuộc diện nhập ngũ năm 2023?

   Những năm sinh nào thuộc diện nhập ngũ năm 2023?


  Trả lời: 

  Căn cứ theo luật Nghĩa vụ quân sự 2015

  Điều 30. Độ tuổi gọi nhập ngũ

  Công dân đủ 18 tuổi được gọi nhập ngũ; độ tuổi gọi nhập ngũ từ đủ 18 tuổi đến hết 25 tuổi; công dân được đào tạo trình độ cao đẳng, đại học đã được tạm hoãn gọi nhập ngũ thì độ tuổi gọi nhập ngũ đến hết 27 tuổi.

  Theo điều trên công dân chưa học qua cao đẳng, đại học sẽ gọi nhập ngũ từ đủ 18 đến hết 25 tuổi.

  Nếu đã học qua cao đẳng, đại học sẽ gọi nhập ngũ đến hết 27 tuổi.

  Như vậy những năm sinh sau đây sẽ thuộc diện nhập ngũ năm 2023:

  1. Đối với trường hợp chưa có trình độ cao đẳng, đại học gọi nhập ngũ đến hết 25 tuổi gồm các năm sinh:

  Công dân sinh tháng 1 hoặc tháng 2 năm 2005.

  Sinh năm 2004, 2003, 2002, 2001, 2000, 1999, 1998.

  2. Đối với trường hợp đã có trình độ cao đẳng, đại học gọi nhập ngũ đến hết 27 tuổi gồm các năm sinh:

  Công dân sinh năm 1997, 1996.

  Nội dung chính

   Tin mới