KỶ NIỆM 89 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG DÂN QUÂN TỰ VỆ (28/3/1935 - 28/3/2024) . Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Dân quân tự vệ và du kích là lực lượng của toàn dân tộc, là một lực lượng vô địch, là bức tường sắt của Tổ quốc, vô luận kẻ địch hung bạo thế nào hễ đụng vào lực lượng đó, bức tường đó, thì địch nào cũng phải tan rã”.

Trốn tránh không tham gia Dân quân tự vệ có thể bị phạt cao nhất tới 1 triệu 500 ngàn đồng

Trốn tránh không tham gia Dân quân tự vệ có thể bị phạt cao nhất tới 1 triệu 500 ngàn đồng

  Trốn tránh không tham gia Dân quân tự vệ có thể bị phạt cao nhất tới 1 triệu 500 ngàn đồng  Xây dựng lực lượng dân quân tự vệ vững mạnh rộng khắp, nâng cao chất lượng tổng hợp và khả năng sẵn sàng chiến đấu của Dân quân tự vệ, góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân, củng cố tăng cường tiềm lực quốc phòng tạo môi trường thuận lợi để phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội ở địa phương là nhiệm vụ hết sức quan trọng đáp ứng với yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.


  Bên cạnh những công dân chấp hành tốt việc tham gia Dân quân tự vệ, vẫn còn một số trường hợp có hành vi trốn tránh.

  Vậy hành vi trốn tránh không tham gia Dân quân tự vệ bị phạt bao nhiêu tiền?


  Căn cứ theo Nghị định 120/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quốc phòng, cơ yếu

  Khoản 1, Điều 21. Vi phạm quy định về tổ chức dân quân tự vệ

  Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.500.000 đồng đối với hành vi trốn tránh thực hiện nghĩa vụ tham gia dân quân tự vệ nòng cốt.


  Như vậy việc trốn tránh không tham gia Dân quân tự vệ là hành vi vi phạm pháp luật sẽ bị phạt hành chính.

  Nội dung chính

   Tin mới