KỶ NIỆM 89 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG DÂN QUÂN TỰ VỆ (28/3/1935 - 28/3/2024) . Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Dân quân tự vệ và du kích là lực lượng của toàn dân tộc, là một lực lượng vô địch, là bức tường sắt của Tổ quốc, vô luận kẻ địch hung bạo thế nào hễ đụng vào lực lượng đó, bức tường đó, thì địch nào cũng phải tan rã”.

Trường hợp nào Chỉ huy trưởng quân sự cấp xã được chỉ huy lực lượng công an xã?

Trường hợp nào Chỉ huy trưởng quân sự cấp xã được chỉ huy lực lượng công an xã?

   Trường hợp nào Chỉ huy trưởng quân sự cấp xã được chỉ huy lực lượng công an xã?
  Hoạt động phối hợp giữa DQTV với Công an

  Trả lời: 

  Căn cứ theo Thông tư 29/2020/TT-BQP quy định về mối quan hệ công tác của ban chỉ huy quân sự xã, phường, thị trấn và ban chỉ huy quân sự cơ quan, tổ chức; chức trách, nhiệm vụ, mối quan hệ công tác của các chức vụ chỉ huy Dân quân tự vệ do Bộ Quốc phòng ban hành.

  Tại điểm e, khoản 3, điều 4 Chức trách, nhiệm vụ và mối quan hệ công tác của Chỉ huy trưởng quân sự cấp xã quy định chi tiết như sau:

  Quan hệ với trưởng công an và trưởng ban, ngành, đoàn thể ở cấp xã là quan hệ phối hợp, hiệp đồng công tác. Trong tình trạng khẩn cấp về quốc phòng, tình trạng chiến tranh chỉ huy trưởng ban chỉ huy quân sự cấp xã chỉ huy thống nhất lực lượng vũ trang của cấp xã thực hiện nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, chiến đấu, phục vụ chiến đấu ở địa bàn theo quy định của pháp luật;


  Như vậy Trong tình trạng khẩn cấp về quốc phòng, tình trạng chiến tranh Chỉ huy trưởng ban chỉ huy quân sự cấp xã được chỉ huy toàn bộ lực lượng vũ trang xã, bao gồm cả lực lượng công an.

  Nội dung chính

   Tin mới