KỶ NIỆM 89 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG DÂN QUÂN TỰ VỆ (28/3/1935 - 28/3/2024) . Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Dân quân tự vệ và du kích là lực lượng của toàn dân tộc, là một lực lượng vô địch, là bức tường sắt của Tổ quốc, vô luận kẻ địch hung bạo thế nào hễ đụng vào lực lượng đó, bức tường đó, thì địch nào cũng phải tan rã”.

Bãi bỏ quy định xử phạt hành chính Sơ tuyển thực hiện nghĩa vụ quân sự

Bãi bỏ quy định xử phạt hành chính Sơ tuyển thực hiện nghĩa vụ quân sự

  Bãi bỏ quy định xử phạt hành chính Sơ tuyển thực hiện nghĩa vụ quân sự


  Ngày 06/6/2022, Chính phủ ban hành Nghị định số 37/2022/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quốc phòng, cơ yếu; quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia; trên các vùng biển, đảo và thềm lục địa của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Về mặt nghĩa vụ quân sự, Nghị định 37/2022/NĐ-CP đã tăng mức xử phạt lên rất cao để nhằm răn đe các hành vi vi phạm về NVQS, tuy nhiên bên cạnh đó Nghị định cũng đã bãi bỏ quy định xử phạt hành chính trong sơ tuyển thực hiện nghĩa vụ quân sự của Nghị định số 120/2013/NĐ-CP, cụ thể như sau: 

  Tại khoản 2, điều 4, Nghị định 37/2022/NĐ-CP: 

  Bãi bỏ các Điều 5, Điều 8, Điều 13, Điều 24, Điều 29, Điều 31 và Mục 4 Nghị định số 120/2013/NĐ-CP ngày 09 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quốc phòng, cơ yếu.

   Điều 5, Nghị định 120/2013/NĐ-CP

  Vi phạm quy định sơ tuyển thực hiện nghĩa vụ quân sự

  1. Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với hành vi không có mặt đúng thời gian hoặc địa điểm tập trung sơ tuyển ghi trong giấy gọi sơ tuyển thực hiện nghĩa vụ quân sự mà không có lý do chính đáng.

  2. Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc thực hiện sơ tuyển nghĩa vụ quân sự theo kế hoạch của Hội đồng nghĩa vụ quân sự đối với hành vi quy định tại Khoản 1 Điều này.

  Như vậy hiện tại quy định xử phạt trong Sơ tuyển thực hiện nghĩa vụ Quân sự đã được bãi bỏ. 

  Nội dung chính

   Tin mới