KỶ NIỆM 89 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG DÂN QUÂN TỰ VỆ (28/3/1935 - 28/3/2024) . Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Dân quân tự vệ và du kích là lực lượng của toàn dân tộc, là một lực lượng vô địch, là bức tường sắt của Tổ quốc, vô luận kẻ địch hung bạo thế nào hễ đụng vào lực lượng đó, bức tường đó, thì địch nào cũng phải tan rã”.

Dân quân tự vệ có thuộc đối tượng tạm hoãn Nghĩa vụ quân sự không?

Dân quân tự vệ có thuộc đối tượng tạm hoãn Nghĩa vụ quân sự không?

   Dân quân tự vệ có thuộc đối tượng tạm hoãn Nghĩa vụ quân sự không?


  Trả lời: 

  Căn cứ Văn bản hợp nhất 23/VBHN-VPQH năm 2019 hợp nhất Luật Nghĩa vụ quân sự 2015 do Văn phòng Quốc hội ban hành,

  Tại điều 41. Tạm hoãn gọi nhập ngũ và miễn gọi nhập ngũ

  1. Tạm hoãn gọi nhập ngũ đối với những công dân sau đây:

  a) Chưa đủ sức khỏe phục vụ tại ngũ theo kết luận của Hội đồng khám sức khỏe;

  b) Là lao động duy nhất phải trực tiếp nuôi dưỡng thân nhân không còn khả năng lao động hoặc chưa đến tuổi lao động; trong gia đình bị thiệt hại nặng về người và tài sản do tai nạn, thiên tai, dịch bệnh nguy hiểm gây ra được Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận;

  c) Một con của bệnh binh, người nhiễm chất độc da cam suy giảm khả năng lao động từ 61% đến 80%;

  d) Có anh, chị hoặc em ruột là hạ sĩ quan, binh sĩ đang phục vụ tại ngũ; hạ sĩ quan, chiến sĩ thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân;

  đ) Người thuộc diện di dân, giãn dân trong 03 năm đầu đến các xã đặc biệt khó khăn theo dự án phát triển kinh tế - xã hội của Nhà nước do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trở lên quyết định;

  e) Cán bộ, công chức, viên chức, thanh niên xung phong được điều động đến công tác, làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của pháp luật;

  g) Đang học tại cơ sở giáo dục phổ thông; đang được đào tạo trình độ đại học hệ chính quy thuộc cơ sở giáo dục đại học, trình độ cao đẳng hệ chính quy thuộc cơ sở giáo dục nghề nghiệp trong thời gian một khóa đào tạo của một trình độ đào tạo.

  h)Dân quân thường trực.*

  * Điểm này được bổ sung theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 49 của Luật Dân quân tự vệ số 48/2019/QH14, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2020. 


  Như vậy, căn cứ theo điểm h, khoản 1, điều 41 ở trên chỉ có Dân quân thường trực được tạm hoãn thực hiện Nghĩa vụ quân sự, đối với các thành phần Dân quân tự vệ khác không thuộc đối tượng được tạm hoãn Nghĩa vụ quân sự.

  Nội dung chính

   Tin mới