KỶ NIỆM 89 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG DÂN QUÂN TỰ VỆ (28/3/1935 - 28/3/2024) . Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Dân quân tự vệ và du kích là lực lượng của toàn dân tộc, là một lực lượng vô địch, là bức tường sắt của Tổ quốc, vô luận kẻ địch hung bạo thế nào hễ đụng vào lực lượng đó, bức tường đó, thì địch nào cũng phải tan rã”.

Sinh viên nộp giấy thông báo nhập học có đủ điều kiện để tạm hoãn nghĩa vụ quân sự không?

Sinh viên nộp giấy thông báo nhập học có đủ điều kiện để tạm hoãn nghĩa vụ quân sự không?

  Sinh viên nộp giấy thông báo nhập học có đủ điều kiện để tạm hoãn nghĩa vụ quân sự không?


  Bạn Lê Văn An, sinh năm 2004 vừa qua thi đại học đã đậu và có giấy thông báo nhập học của trường Đại học Quốc gia Hà Nội gửi về. Bạn An hỏi nếu nộp giấy thông báo nhập học thì có đủ điều kiện để được tạm hoãn Nghĩa vụ quân sự không?   Trả lời: 

  Căn cứ Văn bản hợp nhất số 23 năm 2019 hợp nhất Luật Nghĩa vụ quân sự 2015 do Văn phòng Quốc hội ban hành.

  Tại điểm g, khoản 1, điều 41 quy định: Tạm hoãn gọi nhập ngũ đối với trường hợp đang học tại cơ sở giáo dục phổ thông; đang được đào tạo trình độ đại học hệ chính quy thuộc cơ sở giáo dục đại học, trình độ cao đẳng hệ chính quy thuộc cơ sở giáo dục nghề nghiệp trong thời gian một khóa đào tạo của một trình độ đào tạo.

  Theo như điều trên thì bạn An là sinh viên nằm trong đối tượng được tạm hoãn nghĩa vụ quân sự. Tuy nhiên khi nộp giấy thông báo nhập học thì Hội đồng nghĩa vụ quân sự cấp xã không biết chính xác được bạn An có đi học hay không. Vì vậy, nộp giấy thông báo nhập học là chưa đủ căn cứ để bạn An được tạm hoãn nghĩa vụ quân sự. 

  Để được tạm hoãn nghĩa vụ quân sự cần phải nộp giấy "XÁC NHẬN" đang học ở trường Đại học Quốc gia Hà Nội, thì bạn An mới đủ căn cứ chứng minh.

  Giấy xác nhận này được ban giám hiệu nhà trường cấp khi sinh viên đang theo học tại trường. 

  Do vậy, phải nộp giấy xác nhận của nhà trường mới đủ điều kiện để được tạm hoãn nghĩa vụ quân sự.

  Nội dung chính

   Tin mới