KỶ NIỆM 89 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG DÂN QUÂN TỰ VỆ (28/3/1935 - 28/3/2024) . Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Dân quân tự vệ và du kích là lực lượng của toàn dân tộc, là một lực lượng vô địch, là bức tường sắt của Tổ quốc, vô luận kẻ địch hung bạo thế nào hễ đụng vào lực lượng đó, bức tường đó, thì địch nào cũng phải tan rã”.

XỬ LÝ DOANH NGHIỆP SỬ DỤNG LAO ĐỘNG VI PHẠM NGHĨA VỤ QUÂN SỰ NHƯ THẾ NÀO?

XỬ LÝ DOANH NGHIỆP SỬ DỤNG LAO ĐỘNG VI PHẠM NGHĨA VỤ QUÂN SỰ NHƯ THẾ NÀO?

   XỬ LÝ DOANH NGHIỆP SỬ DỤNG LAO ĐỘNG VI PHẠM NGHĨA VỤ QUÂN SỰ NHƯ THẾ NÀO?   Bộ Quốc phòng nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Ninh Bình do Ban Dân nguyện chuyển đến tại Công văn số 487/BDN ngày 14/6/2022, với nội dung: “Nghiên cứu trình Quốc hội sửa đổi Luật Nghĩa vụ quân sự theo hướng quy định chế tài xử phạt đủ sức răn đe đối với các hành vi vi phạm nghĩa vụ quân sự; quy định xử lý đối với các doanh nghiệp sử dụng lao động là những công dân trốn tránh nghĩa vụ quân sự, đảm bảo công bằng xã hội trong công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ” (Câu số 3).

  Ngày 20/8/2022, Bộ Quốc phòng có văn bản trả lời như sau:


  1. Về chế tài xử phạt đối với các hành vi vi phạm nghĩa vụ quân sự

  Điều 59 Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015 quy định xử lý vi phạm như sau: “Tổ chức, cá nhân có hành vi trốn tránh, chống đối, cản trở việc thực hiện nghĩa vụ quân sự thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật, xử phạt hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự”.


  Xử lý vi phạm hành chính về nghĩa vụ quân sự (NVQS) quy định tại Nghị định số 120/2013/NĐ-CP ngày 09/10/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quốc phòng, cơ yếu (Nghị định số 120/2013/NĐ-CP). Trường hợp bị truy cứu trách nhiệm hình sự, áp dụng hình phạt quy định tại một trong các Điều: 332, 334 hoặc Điều 335 Bộ luật Hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017.

  Tuy nhiên, mức xử phạt hành chính theo quy định tại Nghị định số 120/2013/NĐ-CP được coi là nhẹ chưa đủ sức răn đe, ngăn ngừa; trình tự thủ tục xử phạt còn vướng mắc, bất cập.

  Ngày 06/6/2022 Chính phủ ban hành Nghị định số 37/2022/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quốc phòng, cơ yếu; quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia; trên các vùng biển, đảo và thềm lục địa của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (Nghị định 37/2022/NĐ-CP), có hiệu lực từ ngày 22/7/2022; trong đó, quy định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực NVQS sửa đổi, bổ sung các Điều 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 37, 38, 43 Nghị định số 120/2013/NĐ-CP; theo đó mức xử phạt hành chính tăng lên nhiều so với trước đây; bổ sung, quy định cụ thể thêm các hành vi vi phạm, nhất là quy định về biện pháp và thời gian khắc phục, phân định thẩm quyền xử phạt...; cùng với Luật Xử lý vi phạm hành chính có hiệu lực từ ngày 01/01/2022, góp phần ngăn ngừa, hạn chế những hành vi vi phạm liên quan về NVQS trong tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ hằng năm tại các địa phương.


  2. Về quy định xử lý đối với các doanh nghiệp sử dụng lao động là công dân trốn tránh nghĩa vụ quân sự


  Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015 tại khoản 6 Điều 56 quy định nhiệm vụ, quyền hạn của các bộ, cơ quan ngang bộ “Bộ, cơ quan ngang bộ và cơ quan, tổ chức trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn có trách nhiệm phối hợp với Bộ Quốc phòng thực hiện quy định của pháp luật về nghĩa vụ quân sự”; tại khoản 4 Điều 58 quy định nhiệm vụ quyền hạn của Ủy ban nhân dân các cấp “Trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, kiểm tra cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện pháp luật về nghĩa vụ quân sự tại địa phương”.

  Những năm qua, Bộ Quốc phòng đã thường xuyên phối hợp với các bộ, ngành, nhất là các địa phương, đơn vị tăng cường tuyên truyền, thực hiện có hiệu quả chính sách hướng nghiệp dạy nghề, tạo việc làm cho bộ đội xuất ngũ và công tác hậu phương quân đội; tuy nhiên, việc xử lý hành vi vi phạm trong lĩnh vực NVQS không chỉ đối với các doanh nghiệp mà đối với một số cơ quan, tổ chức thực hiện cũng chưa thực sự vào cuộc nghiêm túc; việc lập hồ sơ sự việc, quy trình, thủ tục giải quyết còn những vướng mắc, việc xử lý, giải quyết chưa kịp thời, tác dụng hiệu quả chưa cao.

  Những năm tới, trước sự phát triển của nền kinh tế đất nước, nhu cầu sử dụng lao động của các doanh nghiệp ngày càng tăng; dự báo việc quản lý, triển khai thực hiện công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ tiếp tục có những khó khăn; nhất là việc gọi nhập ngũ và việc xử lý đối với cá nhân, cơ quan, tổ chức có hành vi vi phạm.

  Về giải pháp, căn cứ kết quả sơ kết thực hiện Luật NVQS năm 2015 giai đoạn 2016-2021 gắn với công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, đã chỉ ra những vướng mắc, bất cập phát sinh trong quá trình thực hiện; Bộ Quốc phòng đang hoàn chỉnh văn bản báo cáo Chính phủ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật NVQS năm 2015, theo đó các văn bản pháp luật hướng dẫn thực hiện sẽ được sửa đổi, bổ sung, đảm bảo hệ thống, đồng bộ trong triển khai thực hiện.

  Cùng với đó, các địa phương, đơn vị quân đội tiếp tục phối hợp triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 98/CT-BQP ngày 26/10/2019 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về tăng cường biện pháp, nâng cao chất lượng công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ trong tình hình mới.

  Bộ Quốc phòng đề nghị Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; hội đồng nhân dân các cấp tại địa phương phát huy vai trò giám sát về nội dung thực hiện Luật NVQS, hạn chế vi phạm pháp luật, góp phần bảo đảm công bằng xã hội, để pháp luật về NVQS được thực thi nghiêm túc, phát huy hiệu quả tích cực, thiết thực tại địa phương.

  Trên đây là nội dung trả lời của Bộ Quốc phòng đối với kiến nghị của cử tri tỉnh Ninh Bình, trân trọng gửi tới Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh để trả lời cử tri.


  BQP

  Nội dung chính

   Tin mới