KỶ NIỆM 89 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG DÂN QUÂN TỰ VỆ (28/3/1935 - 28/3/2024) . Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Dân quân tự vệ và du kích là lực lượng của toàn dân tộc, là một lực lượng vô địch, là bức tường sắt của Tổ quốc, vô luận kẻ địch hung bạo thế nào hễ đụng vào lực lượng đó, bức tường đó, thì địch nào cũng phải tan rã”.

CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 77 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG CỦA BỘ TỔNG THAM MƯU (07/9/1945-07/9/2022)

CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 77 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG CỦA BỘ TỔNG THAM MƯU (07/9/1945-07/9/2022)

  CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 77 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG CỦA BỘ TỔNG THAM MƯU (07/9/1945-07/9/2022)

  - Bộ Tổng tham mưu là cơ quan chỉ huy, điều hành Quân đội nhân dân, Dân quân tự vệ và thực hiện các chức năng quản lý nhà nước về quốc phòng. Bộ Tổng tham mưu tổ chức, chỉ đạo sự phát triển của quân đội và dân quân tự vệ đồng thời chỉ huy các hoạt động quân sự.

  Ngày truyền thống: 7/9/1945

  Truyền thống vẻ vang:

  "TRUNG THÀNH, MƯU LƯỢC, TẬN TỤY, SÁNG TẠO, ĐOÀN KẾT, HIỆP ĐỒNG, QUYẾT CHIẾN, QUYẾT THẮNG”

  Phần thưởng cao quý:

  - Huân chương Sao vàng;

  - 02 Huân chương Hồ Chí Minh...

  Nội dung chính

   Tin mới