KỶ NIỆM 89 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG DÂN QUÂN TỰ VỆ (28/3/1935 - 28/3/2024) . Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Dân quân tự vệ và du kích là lực lượng của toàn dân tộc, là một lực lượng vô địch, là bức tường sắt của Tổ quốc, vô luận kẻ địch hung bạo thế nào hễ đụng vào lực lượng đó, bức tường đó, thì địch nào cũng phải tan rã”.

Mười Lời thề danh dự của quân nhân do ai soạn thảo?

Mười Lời thề danh dự của quân nhân do ai soạn thảo?

   Mười Lời thề danh dự của quân nhân do ai soạn thảo? 

  Trả lời:

  Người soạn thảo ra mười lời thề danh dự của quân nhân là Giáo sư sử học - người Anh Cả của QĐNDVN - Đại tướng Võ Nguyên Giáp.


  Mười Lời thề danh dự (MLTDD) của quân nhân trong Quân đội nhân dân Việt Nam (QĐNDVN) là một bản hùng văn thấm đượm nét văn hóa đặc sắc Bộ đội Cụ Hồ. Người soạn thảo ra nó là Giáo sư sử học - người Anh Cả của QĐNDVN - Đại tướng Võ Nguyên Giáp. MLTDD được đọc lần đầu tiên trong Lễ thành lập Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân (22-12-1944) với tên gọi "Những quy định của Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân". Sau đó, nó được bổ sung, hoàn chỉnh thành MLTDD và ghi vào Điều lệnh quản lý bộ đội. Một số chi tiết được thay đổi theo từng giai đoạn lịch sử. Nhưng nội dung cơ bản của lời tuyên thệ được giữ nguyên cho đến ngày nay.

  Nội dung chính

   Tin mới