KỶ NIỆM 89 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG DÂN QUÂN TỰ VỆ (28/3/1935 - 28/3/2024) . Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Dân quân tự vệ và du kích là lực lượng của toàn dân tộc, là một lực lượng vô địch, là bức tường sắt của Tổ quốc, vô luận kẻ địch hung bạo thế nào hễ đụng vào lực lượng đó, bức tường đó, thì địch nào cũng phải tan rã”.

Ban chỉ huy quân sự cơ quan, tổ chức có được sử dụng con dấu riêng không?

Ban chỉ huy quân sự cơ quan, tổ chức có được sử dụng con dấu riêng không?

  Ban chỉ huy quân sự cơ quan, tổ chức có được sử dụng con dấu riêng không?

  Trả lời:

  Tại khoản 3 Điều 21 Luật Dân quân tự vệ 2019 quy định: Ban chỉ huy quân sự cơ quan, tổ chức được sử dụng con dấu riêng theo quy định của pháp luật.


  105

  Nội dung chính

   Tin mới