Kỷ niệm 78 năm Cách mạng tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2023) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2023). Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Dân quân tự vệ và du kích là lực lượng của toàn dân tộc, là một lực lượng vô địch, là bức tường sắt của Tổ quốc, vô luận kẻ địch hung bạo thế nào hễ đụng vào lực lượng đó, bức tường đó, thì địch nào cũng phải tan rã”.

Chào mừng kỷ niệm 77 năm Ngày truyền thống LLVT Quân khu 5 (16/10/1945 - 16/10/2022)

Chào mừng kỷ niệm 77 năm Ngày truyền thống LLVT Quân khu 5 (16/10/1945 - 16/10/2022)

  Chào mừng kỷ niệm 77 năm Ngày truyền thống LLVT Quân khu 5 (16/10/1945 - 16/10/2022)
  Đội du kích Ba Tơ họp bàn kế hoạch chuẩn bị vũ trang khởi nghĩa tại khu căn cứ địa, tháng 3/1945. (Ảnh tư liệu, Bảo tàng Lịch sử quốc gia)


   Ngày 16-10-1945, thực hiện chủ trương của Trung ương Đảng và chỉ thị của Chủ tịch Hồ Chí Minh, 12 chiến khu trên cả nước được thành lập, trong đó có Chiến khu 5. Trải qua 77 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, dưới sự lãnh đạo của Đảng, được nhân dân hết lòng thương yêu, đùm bọc, LLVT Quân khu 5 cùng nhân dân đã xây đắp nên truyền thống “Tự lực tự cường, khắc phục khó khăn, chịu đựng gian khổ, mưu trí sáng tạo, chiến đấu kiên cường, chiến thắng vẻ vang”, góp phần xây dựng và phát huy mạnh mẽ bản chất cách mạng, truyền thống vẻ vang của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng. LLVT Quân khu 5 đã được Đảng và Nhà nước tặng thưởng 2 lần Huân chương Sao vàng, 12 Huân chương Hồ Chí Minh, nhiều Huân chương Quân công, Chiến công và Huân chương kháng chiến các loại, 392 cá nhân và 898 tập thể được tuyên dương danh hiệu Anh hùng LLVTND.

  Nội dung chính

   Tin mới