KỶ NIỆM 89 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG DÂN QUÂN TỰ VỆ (28/3/1935 - 28/3/2024) . Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Dân quân tự vệ và du kích là lực lượng của toàn dân tộc, là một lực lượng vô địch, là bức tường sắt của Tổ quốc, vô luận kẻ địch hung bạo thế nào hễ đụng vào lực lượng đó, bức tường đó, thì địch nào cũng phải tan rã”.

Chức trách, nhiệm vụ, mối quan hệ công tác của Phó chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cơ quan, tổ chức quy định thế nào?

Chức trách, nhiệm vụ, mối quan hệ công tác của Phó chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cơ quan, tổ chức quy định thế nào?

  Chức trách, nhiệm vụ, mối quan hệ công tác của Phó chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cơ quan, tổ chức quy định thế nào?

  Ảnh minh họa

  Trả lời:

  Tại Điều 12 Thông tư số 29/2020/TT-BQP quy định:

  1. Chức trách

  Chịu trách nhiệm trước chỉ huy trưởng, chính trị viên ban chỉ huy quân sự cơ quan, tổ chức cùng cấp về nhiệm vụ được phân công; thay thế chỉ huy trưởng khi được cấp có thẩm quyền giao.

  2. Nhiệm vụ

  a) Tham mưu, đề xuất với chỉ huy trưởng, chính trị viên ban chỉ huy quân sự cơ quan, tổ chức cùng cấp về kế hoạch, nội dung, biện pháp chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ được phân công;

  b) Tổng hợp kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao, báo cáo với chỉ huy trưởng, chính trị viên ban chỉ huy quân sự cơ quan, tổ chức cùng cấp theo quy định.

  3. Mối quan hệ công tác

  a) Quan hệ với chỉ huy trưởng, chính trị viên ban chỉ huy quân sự cơ quan, tổ chức cùng cấp là quan hệ giữa cấp dưới và cấp trên;

  b) Quan hệ với chính trị viên phó ban chỉ huy quân sự cơ quan, tổ chức cùng cấp là quan hệ phối hợp công tác.


  110


  Nội dung chính

   Tin mới