KỶ NIỆM 89 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG DÂN QUÂN TỰ VỆ (28/3/1935 - 28/3/2024) . Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Dân quân tự vệ và du kích là lực lượng của toàn dân tộc, là một lực lượng vô địch, là bức tường sắt của Tổ quốc, vô luận kẻ địch hung bạo thế nào hễ đụng vào lực lượng đó, bức tường đó, thì địch nào cũng phải tan rã”.

Học viên Quân sự cơ sở được bảo đảm những chế độ nào khi tham gia đào tạo?

Học viên Quân sự cơ sở được bảo đảm những chế độ nào khi tham gia đào tạo?

  Học viên Quân sự cơ sở được bảo đảm những chế độ nào khi tham gia đào tạo?


  Kinh phí địa phương chi trả phí đào tạo cho nhà trường để bảo đảm cho học viên gồm:

  1. Bảo đảm lương, phụ cấp;

  2. Bảo đảm phụ cấp đi đường;

  3. Bảo đảm tiền tàu, xe;

  4. Bảo đảm tiền ăn cơ bản, ăn thêm ngày lễ, ngày tết, bù giá gạo;

  5. Bảo đảm điện, nước sinh hoạt;

  6. Bảo đảm y tế;

  7. Bảo đảm đồ dùng, dụng cụ sinh hoạt;

  8. Bảo đảm trang phục cá nhân và trang phục dùng chung;

  9. Bảo đảm chi các khoản phát sinh cần thiết, hợp lý khác trên cơ sở thống nhất cơ sở đào tạo với địa phương.

  Căn cứ thông tư 87/2011/TT-BQP.

  Nội dung chính

   Tin mới