KỶ NIỆM 89 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG DÂN QUÂN TỰ VỆ (28/3/1935 - 28/3/2024) . Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Dân quân tự vệ và du kích là lực lượng của toàn dân tộc, là một lực lượng vô địch, là bức tường sắt của Tổ quốc, vô luận kẻ địch hung bạo thế nào hễ đụng vào lực lượng đó, bức tường đó, thì địch nào cũng phải tan rã”.

Luật Dân quân tự vệ 2019 sửa đổi, bổ sung luật Nghĩa vụ quân sự 2015 những nội dung nào?

Luật Dân quân tự vệ 2019 sửa đổi, bổ sung luật Nghĩa vụ quân sự 2015 những nội dung nào?

   Luật Dân quân tự vệ 2019 sửa đổi, bổ sung luật Nghĩa vụ quân sự 2015 những nội dung nào?

  Tại khoản 1, điều 49, Luật Dân quân tự vệ 2019: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Nghĩa vụ quân sự số 78/2015/QH13 như sau:

  a) Sửa đổi, bổ sung Điểm a Khoản 4 Điều 4 như sau:

  “a) Dân quân thường trực có ít nhất 24 tháng phục vụ thì được công nhận hoàn thành thực hiện nghĩa vụ quân sự tại ngũ trong thời bình, do Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp huyện quyết định theo đề nghị của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã hoặc trưởng thôn nơi không có đơn vị hành chính cấp xã, người đứng đầu cơ quan, tổ chức;”;

  b) Sửa đổi, bổ sung Điểm e Khoản 2 Điều 24 như sau:

  “e) Dân quân thường trực đã hoàn thành nghĩa vụ tham gia Dân quân tự vệ hoặc Dân quân tự vệ tại chỗ, Dân quân tự vệ cơ động, Dân quân tự vệ biển, Dân quân tự vệ phòng không, pháo binh, trinh sát, thông tin, công binh, phòng hóa, y tế đã qua huấn luyện tập trung đủ 03 tháng trở lên;”;

  c) Bổ sung điểm h vào sau điểm g Khoản 1 Điều 41 như sau:

  “h) Dân quân thường trực.”.

  Nội dung chính

   Tin mới