Kỷ niệm 78 năm Cách mạng tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2023) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2023). Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Dân quân tự vệ và du kích là lực lượng của toàn dân tộc, là một lực lượng vô địch, là bức tường sắt của Tổ quốc, vô luận kẻ địch hung bạo thế nào hễ đụng vào lực lượng đó, bức tường đó, thì địch nào cũng phải tan rã”.

Thực hư thông tin nghĩa vụ quân sự năm nay sẽ gọi công dân cận 2 điop nhập ngũ?

Thực hư thông tin nghĩa vụ quân sự năm nay sẽ gọi công dân cận 2 điop nhập ngũ?

  Thực hư thông tin nghĩa vụ quân sự năm nay sẽ gọi công dân cận 2 điop nhập ngũ?  Ngày 22/9/2022, Bộ Quốc phòng đã có văn bản trả lời như sau:  

  Xem xét, sửa đổi tiêu chuẩn nhập ngũ đối với công dân bị tật khúc xạ cận thị: Đề nghị được tuyển công dân cận thị dưới 02 điop (sức khỏe loại 3) được nhập ngũ vì không ảnh hưởng lớn đến nhiệm vụ huấn luyện, công tác và sẵn sàng chiến đấu của Quân đội, đồng thời tránh lãng phí nguồn lực của địa phương nhất là những công dân có trình độ cao đẳng, đại học để nâng cao chất lượng tuyển quân và phù hợp về sức khỏe của thanh niên trong diện tham gia NVQS hiện nay.

  Quy định về tiêu chuẩn thị lực là một tiêu chí quan trọng khi đánh giá, phân loại sức khỏe đối với công dân nhập ngũ, nhằm đảm bảo người chiến sĩ có đủ tiêu chuẩn về thị lực khi hoạt động trong môi trường quân sự; vì vậy Thông tư số 148/2018/TT-BQP ngày 04/10/2018 của Bộ Quốc phòng quy định tại điểm c khoản 3 Điều 4, cụ thể: “Không gọi nhập ngũ vào Quân đội những công dân có sức khỏe loại 3 tật khúc xạ về mắt (cận thị 1,5 điop trở lên, viễn thị các mức độ); nghiện ma túy, nhiễm HIV, AIDS”.

  Lý do, hoạt động của người chiến sĩ trong môi trường quân sự mang tính đặc thù, cường độ cao; hằng ngày, hằng tuần, chiến sĩ phải tham gia huấn luyện quân sự, diễn tập thực binh, sử dụng vũ khí khí tài, trang thiết bị khi huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu; trong đó bắn súng là hoạt động đặc trưng nhất của người chiến sĩ, yêu cầu phải có thị lực tốt; ngoài ra còn có các hoạt động rèn luyện về thể chất, hoạt động tác chiến ban ngày, ban đêm trong mọi điều kiện thời tiết, địa bàn rừng núi, trên không, trên biển; như vậy trong môi trường Quân đội đòi hỏi người chiến sĩ luôn phải có thị lực tốt mới đáp ứng được yêu cầu huấn luyện, rèn luyện. Nếu gọi nhập ngũ những công dân cận thị trên 1,5 điop hoặc viễn thị sẽ không bảo đảm cho yêu cầu đối với hoạt động quân sự của người chiến sĩ.

  Vì vậy, việc hạ thấp tiêu chuẩn sức khỏe về mắt trong thực hiện NVQS cần nghiên cứu thấu đáo. Tiếp thu ý kiến của cử tri, Bộ Quốc phòng sẽ chỉ đạo các cơ quan, đơn vị nghiên cứu, đề xuất cụ thể để đảm bảo nguồn công dân nhập ngũ của địa phương, đồng thời đảm bảo chất lượng công dân nhập ngũ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ huấn luyện sẵn sàng chiến đấu của các đơn vị.

  Vì vậy, khi chưa có văn bản mới về NVQS tiêu chuẩn tuyển chọn công dân cận thị nhập ngũ vẫn thực hiện theo điểm c, khoản 3, điều 4, Thông tư số 148/2018/TT-BQP:

  Không gọi nhập ngũ vào Quân đội những công dân có sức khỏe loại 3 tật khúc xạ về mắt (cận thị 1,5 diop trở lên, viễn thị các mức độ); nghiện ma túy, nhiễm HIV, AIDS.

  Nội dung chính

   Tin mới