KỶ NIỆM 89 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG DÂN QUÂN TỰ VỆ (28/3/1935 - 28/3/2024) . Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Dân quân tự vệ và du kích là lực lượng của toàn dân tộc, là một lực lượng vô địch, là bức tường sắt của Tổ quốc, vô luận kẻ địch hung bạo thế nào hễ đụng vào lực lượng đó, bức tường đó, thì địch nào cũng phải tan rã”.

Cách tính phụ cấp của Phó Chỉ huy quân sự xã

Cách tính phụ cấp của Phó Chỉ huy quân sự xã

  Cách tính phụ cấp của Phó Chỉ huy quân sự xã  Bà Võ Thị Diệu Hiền (Tây Ninh) đề nghị hướng dẫn cách tính phụ cấp thâm niên và phụ cấp đặc thù của Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự cấp xã, là cán bộ không chuyên trách xã.

  Phụ cấp hằng tháng hiện hưởng là 1,45 tương đương 2.160.500 đồng; hệ số phụ cấp chức vụ chỉ huy của Xã đội phó là 327.800 đồng; thời gian công tác 16 năm. Vậy, phụ cấp thâm niên 1 tháng là (2.160.500 x 16%) + (327.800 x 16%) = 398.128 đồng, phụ cấp đặc thù 1 tháng là (2.160.500 + 327.800 + 398.128) x 50% = 1.443.214 đồng. 

  Bà Hiền hỏi, cách tính phụ cấp thâm niên và phụ cấp đặc thù như vậy có đúng không?

  Về vấn đề này, Cục Dân quân tự vệ, Bộ Tổng tham mưu, Bộ Quốc phòng trả lời như sau:

  Phụ cấp thâm niên

  Khoản 4, Điều 33 Luật Dân quân tự vệ năm 2019 quy định: "Chỉ huy trưởng, Chính trị viên, Phó Chỉ huy trưởng, Chính trị viên phó Ban Chỉ huy quân sự cấp xã có thời gian công tác từ đủ 60 tháng trở lên được hưởng phụ cấp thâm niên".n

  Khoản 1, Điều 10 Nghị định số 72/2020/NĐ-CP ngày 30/6/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Dân quân tự vệ về tổ chức xây dựng lực lượng và chế độ, chính sách đối với dân quân tự vệ quy định:

  "Chỉ huy trưởng, Chính trị viên, Phó Chỉ huy trưởng, Chính trị viên phó Ban Chỉ huy quân sự cấp xã có thời gian công tác từ đủ 60 tháng trở lên được hưởng phụ cấp thâm niên. Mức phụ cấp hưởng như sau: 

  Sau 5 năm (đủ 60 tháng) công tác thì được hưởng phụ cấp thâm niên bằng 5% mức lương hiện hưởng và phụ cấp chức vụ, phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có) hoặc phụ cấp hằng tháng hiện hưởng; từ năm thứ 6 trở đi mỗi năm (đủ 12 tháng) được tính thêm 1%".

  Phụ cấp đặc thù

  Khoản 3, Điều 33 Luật năm 2019 quy định: "Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự cấp xã, các chức vụ chỉ huy đơn vị dân quân cơ động, dân quân thường trực được hưởng phụ cấp đặc thù quốc phòng, quân sự".

  Khoản 1, 2,Điều 9 Nghị định số 72/2020/NĐ-CP quy định:

  "1. Mức phụ cấp đặc thù quốc phòng, quân sự được tính bằng 50% tổng phụ cấp hiện hưởng gồm: Phụ cấp hằng tháng, phụ cấp chức vụ, phụ cấp thâm niên.

  2. Thời gian hưởng phụ cấp đặc thù quốc phòng, quân sự tính từ ngày có quyết định bổ nhiệm, và thực hiện cho đến khi có quyết định thôi giữ chức vụ đó; trường hợp giữ chức vị từ 15 ngày trở lên trong tháng thì được hưởng phụ cấp cả tháng, giữ chức vụ dưới 15 ngày trong tháng thì được hưởng 50% phụ cấp đặc thù quốc phòng, quân sự của tháng đó".

  Đề nghị bà Võ Thị Diệu Hiền nghiên cứu Luật Dân quân tự vệ năm 2019, Nghị định số 72/2020/NĐ-CP và liên hệ Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Tây Ninh để được xem xét, giải quyết.

  Nội dung chính

   Tin mới