KỶ NIỆM 89 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG DÂN QUÂN TỰ VỆ (28/3/1935 - 28/3/2024) . Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Dân quân tự vệ và du kích là lực lượng của toàn dân tộc, là một lực lượng vô địch, là bức tường sắt của Tổ quốc, vô luận kẻ địch hung bạo thế nào hễ đụng vào lực lượng đó, bức tường đó, thì địch nào cũng phải tan rã”.

Chương trình tập huấn, bồi dưỡng chức vụ chỉ huy Dân quân tự vệ được quy định như thế nào?

Chương trình tập huấn, bồi dưỡng chức vụ chỉ huy Dân quân tự vệ được quy định như thế nào?

  Chương trình tập huấn, bồi dưỡng chức vụ chỉ huy Dân quân tự vệ được quy định như thế nào?


  Trả lời:

  Tại khoản 4 Điều 3 của Thông tư số 69/2020/TT-BQP quy định như sau:

  a) Chương trình tập huấn quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư này;

  b) Chương trình bồi dưỡng quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư này.
  156


  Nội dung chính

   Tin mới