KỶ NIỆM 89 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG DÂN QUÂN TỰ VỆ (28/3/1935 - 28/3/2024) . Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Dân quân tự vệ và du kích là lực lượng của toàn dân tộc, là một lực lượng vô địch, là bức tường sắt của Tổ quốc, vô luận kẻ địch hung bạo thế nào hễ đụng vào lực lượng đó, bức tường đó, thì địch nào cũng phải tan rã”.

Dân quân tự vệ có được may đo trang phục không?

Dân quân tự vệ có được may đo trang phục không?

   Dân quân tự vệ có được may đo trang phục không?


  Ngày 17/05/2022 Bộ Quốc phòng đã ban hành Chỉ thị số 75/CT-BQP về việc mua sắm, quản lý, mang mặc trang phục Dân quân tự vệ trong đó tại mục 2,  chỉ thị nêu rõ:

  Hằng năm, cơ quan, đơn vị, địa phương tiến hành rà soát tổ chức, biên chế DQTV; tổ chức đăng ký cở số, số đo trang phục để may, cấp phát lần đầu, cấp phát bổ sung: may trang phục dùng chung cho phù hợp.

  Như vậy Dân quân tự vệ được đăng ký cỡ số, số đo để may và cấp phát trang phục.


  Nội dung chính

   Tin mới