KỶ NIỆM 89 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG DÂN QUÂN TỰ VỆ (28/3/1935 - 28/3/2024) . Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Dân quân tự vệ và du kích là lực lượng của toàn dân tộc, là một lực lượng vô địch, là bức tường sắt của Tổ quốc, vô luận kẻ địch hung bạo thế nào hễ đụng vào lực lượng đó, bức tường đó, thì địch nào cũng phải tan rã”.

Kế hoạch huấn luyện Dân quân tự vệ được quy định như thế nào?

Kế hoạch huấn luyện Dân quân tự vệ được quy định như thế nào?

  Kế hoạch huấn luyện Dân quân tự vệ được quy định như thế nào?


  Trả lời:

  Tại khoản 2 Điều 7 của Thông tư số 69/2020/TT-BQP quy định:

  a) Cấp tỉnh do cơ quan tham mưu chủ trì, phối hợp với các cơ quan xây dựng, trình Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh, chỉ huy trưởng bộ chỉ huy quân sự tỉnh phê duyệt;

  b) Cấp huyện do ban tham mưu chủ trì, phối hợp với các cơ quan xây dựng kế hoạch, trình chỉ huy trưởng ban chỉ huy quân sự huyện phê duyệt;

  c) Cấp xã, cơ quan, tổ chức do ban chỉ huy quân sự cấp xã, ban chỉ huy quân sự cơ quan, tổ chức hoặc chỉ huy đơn vị tự vệ (nơi không có ban chỉ huy quân sự cơ quan, tổ chức) xây dựng, trình chỉ huy trưởng ban chỉ huy quân sự cấp huyện phê duyệt;

  d) Kế hoạch huấn luyện, diễn tập, hội thi, hội thao của Dân quân tự vệ có sử dụng thuốc nổ, lựu đạn và bắn đạn thật thực hiện theo quy định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam.
  165


  Nội dung chính

   Tin mới