Kỷ niệm 78 năm Cách mạng tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2023) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2023). Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Dân quân tự vệ và du kích là lực lượng của toàn dân tộc, là một lực lượng vô địch, là bức tường sắt của Tổ quốc, vô luận kẻ địch hung bạo thế nào hễ đụng vào lực lượng đó, bức tường đó, thì địch nào cũng phải tan rã”.

Yêu cầu huấn luyện Dân quân tự vệ được quy định như thế nào?

Yêu cầu huấn luyện Dân quân tự vệ được quy định như thế nào?

   Yêu cầu huấn luyện Dân quân tự vệ được quy định như thế nào?


  Trả lời:

  Tại khoản 2 Điều 5 của Thông tư số 69/2020/TT-BQP quy định:

  a) Đúng thời gian, phân cấp tổ chức huấn luyện cho từng đối tượng quy định tại Thông tư này;

  b) Nắm chắc nội dung huấn luyện; vận dụng sáng tạo, có hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ được giao;

  c) Bảo đảm đầy đủ kinh phí, cơ sở vật chất cho huấn luyện.

  162

  Nội dung chính

   Tin mới