KỶ NIỆM 89 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG DÂN QUÂN TỰ VỆ (28/3/1935 - 28/3/2024) . Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Dân quân tự vệ và du kích là lực lượng của toàn dân tộc, là một lực lượng vô địch, là bức tường sắt của Tổ quốc, vô luận kẻ địch hung bạo thế nào hễ đụng vào lực lượng đó, bức tường đó, thì địch nào cũng phải tan rã”.

Địa chỉ bán pháo hoa z121 Bộ quốc phòng tại Lào Cai

Địa chỉ bán pháo hoa z121 Bộ quốc phòng tại Lào Cai

  Địa chỉ bán pháo hoa z121 Bộ quốc phòng tại Lào Cai

  Tại tỉnh Lào Cai

  – Cửa hàng pháo hoa Số 2 – Tỉnh Lào Cai

  Địa chỉ: Số 01-02 – Dãy A1 – đường An Dương Vương – phường Kim Tân – Thành phố Lào Cai – tỉnh Lào Cai

  Số điện thoại: 0912 416 888


  Nội dung chính

   Tin mới