KỶ NIỆM 89 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG DÂN QUÂN TỰ VỆ (28/3/1935 - 28/3/2024) . Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Dân quân tự vệ và du kích là lực lượng của toàn dân tộc, là một lực lượng vô địch, là bức tường sắt của Tổ quốc, vô luận kẻ địch hung bạo thế nào hễ đụng vào lực lượng đó, bức tường đó, thì địch nào cũng phải tan rã”.

Địa chỉ bán pháo hoa z121 Bộ quốc phòng tại Hoà Bình

Địa chỉ bán pháo hoa z121 Bộ quốc phòng tại Hoà Bình

  Địa chỉ bán pháo hoa z121 Bộ quốc phòng tại Hoà Bình

   Tại tỉnh Hoà Bình

  – Cửa hàng pháo hoa Số 1 – Tỉnh Hòa Bình

  Địa chỉ: Số 942 Cù Chính Lan – phường Phương Lâm – Tp Hoà Bình – tỉnh Hoà Bình

  Số điện thoại: 0344 809 023


  Nội dung chính

   Tin mới