KỶ NIỆM 89 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG DÂN QUÂN TỰ VỆ (28/3/1935 - 28/3/2024) . Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Dân quân tự vệ và du kích là lực lượng của toàn dân tộc, là một lực lượng vô địch, là bức tường sắt của Tổ quốc, vô luận kẻ địch hung bạo thế nào hễ đụng vào lực lượng đó, bức tường đó, thì địch nào cũng phải tan rã”.

Địa chỉ cửa hàng bán pháo hoa z121 Bộ quốc phòng tại Quảng Ngãi

Địa chỉ cửa hàng bán pháo hoa z121 Bộ quốc phòng tại Quảng Ngãi

   

  Địa chỉ cửa hàng bán pháo hoa z121 Bộ quốc phòng tại Quảng Ngãi

  Tại tỉnh Quảng Ngãi

  – Cửa hàng pháo hoa Số 2 – Tỉnh Quảng Ngãi

  Địa chỉ: TDP Thạch By 1 – phường Phổ Thạch – Tx. Đức Phổ – tỉnh Quảng Ngãi

  Số điện thoại: 

  Nội dung chính

   Tin mới