Kỷ niệm 78 năm Cách mạng tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2023) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2023). Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Dân quân tự vệ và du kích là lực lượng của toàn dân tộc, là một lực lượng vô địch, là bức tường sắt của Tổ quốc, vô luận kẻ địch hung bạo thế nào hễ đụng vào lực lượng đó, bức tường đó, thì địch nào cũng phải tan rã”.

Dự kiến điều chỉnh nâng tiền công lao động cho Dân quân tự vệ vào tháng 7/2023

Dự kiến điều chỉnh nâng tiền công lao động cho Dân quân tự vệ vào tháng 7/2023

     Dự kiến điều chỉnh nâng tiền công lao động cho Dân quân tự vệ vào tháng 7/2023    Nội dung chính

      Tin mới