KỶ NIỆM 89 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG DÂN QUÂN TỰ VỆ (28/3/1935 - 28/3/2024) . Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Dân quân tự vệ và du kích là lực lượng của toàn dân tộc, là một lực lượng vô địch, là bức tường sắt của Tổ quốc, vô luận kẻ địch hung bạo thế nào hễ đụng vào lực lượng đó, bức tường đó, thì địch nào cũng phải tan rã”.

Điều kiện để công dân nữ tham gia Dân quân tự vệ năm 2023 là gì?

Điều kiện để công dân nữ tham gia Dân quân tự vệ năm 2023 là gì?

  Điều kiện để công dân nữ tham gia Dân quân tự vệ năm 2023 là gì?  Thứ nhất, về độ tuổi thực hiện tham gia nghĩa vụ Dân quân tự vệ năm 2023: 

  Độ tuổi, thời hạn thực hiện nghĩa vụ tham gia Dân quân tự vệ trong thời bình

  Công dân nữ từ đủ 18 tuổi đến hết 40 tuổi có nghĩa vụ tham gia Dân quân tự vệ; nếu tình nguyện tham gia Dân quân tự vệ thì có thể kéo dài đến hết 45 tuổi đối với nữ.


  Thứ hai, về tiêu chuẩn để công dân nữ được tuyển chọn vào Dân quân tự vệ năm 2023:

  Công dân nữ Việt Nam trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ tham gia Dân quân tự vệ, có đủ các tiêu chuẩn sau đây được tuyển chọn vào Dân quân tự vệ:

  - Lý lịch rõ ràng;

  - Chấp hành nghiêm đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước;

  - Đủ sức khỏe thực hiện nhiệm vụ của Dân quân tự vệ.

  Như vậy, nếu công dân nữ đủ tiêu chuẩn và độ tuổi trên thì được xem xét để tham gia dân quân tự vệ.

  Căn cứ pháp lý: Điều 8, Điều 10, luật Dân quân tự vệ 2019


  Hướng dẫn cách xin tham gia dân quân tự vệ:

  Công dân nữ đáp ứng các tiêu chuẩn trên thì liên hệ Ban Chỉ huy quân sự cấp xã nơi đăng ký hộ khẩu thường trú, trình bày nguyện vọng, lý do tham gia đồng thời viết đơn xin tham gia dân quân tự vệ để được xem xét.

  Thời gian đăng ký vào dân quân tự vệ:

  Tháng 4 hằng năm, căn cứ kết quả đăng ký nghĩa vụ quân sự, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi không có đơn vị hành chính cấp xã, người đứng đầu cơ quan, tổ chức có trách nhiệm đăng ký cho công dân đủ 18 tuổi thực hiện nghĩa vụ tham gia Dân quân tự vệ; tổ chức đăng ký bổ sung cho công dân trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ tham gia Dân quân tự vệ.


  Mọi thắc mắc về dân quân tự vệ vui lòng liên hệ email: danquantuvevietnam@gmail.com để được giải đáp.

  Nội dung chính

   Tin mới