KỶ NIỆM 89 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG DÂN QUÂN TỰ VỆ (28/3/1935 - 28/3/2024) . Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Dân quân tự vệ và du kích là lực lượng của toàn dân tộc, là một lực lượng vô địch, là bức tường sắt của Tổ quốc, vô luận kẻ địch hung bạo thế nào hễ đụng vào lực lượng đó, bức tường đó, thì địch nào cũng phải tan rã”.

Kỷ niệm 88 năm ngày truyền thống Dân quân tự vệ Việt Nam 28/3/2023

Kỷ niệm 88 năm ngày truyền thống Dân quân tự vệ Việt Nam

   Kỷ niệm 88 năm ngày truyền thống Dân quân tự vệ Việt Nam (28/3/1935 - 28/3/2023)


  NHỮNG HIỂU BIẾT VỀ LỰC LƯỢNG DÂN QUÂN TỰ VỆ VIỆT NAM

  Dân quân tự vệ là một bộ phận của lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam. Đây là lực lượng vũ trang quần chúng không thoát ly sản xuất, công tác.

  Sứ mệnh của lực lượng dân quân tự vệ là bảo vệ Đảng, chính quyền, tính mạng, tài sản của Nhân dân, tài sản của Nhà nước ở địa phương, cơ sở; sẵn sàng chiến đấu, chiến đấu, phục vụ chiến đấu, làm nòng cốt cùng toàn dân đánh giặc ở địa phương, cơ sở khi có chiến tranh; tham gia xây dựng nền quốc phòng toàn dân, khu vực phòng thủ, phòng thủ dân sự, bảo vệ an ninh quốc gia và bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm.

  Ngày truyền thống là ngày 28 tháng 3 hàng năm. “Sao Vuông” là tên gọi khác của lực lượng Dân quân tự vệ.

  Dân quân tự vệ có 7 nhiệm vụ đó là:

  1. Sẵn sàng chiến đấu, chiến đấu và phục vụ chiến đấu bảo vệ địa phương, cơ sở, cơ quan, tổ chức.

  2. Phối hợp với các đơn vị Quân đội nhân dân, Công an nhân dân và lực lượng khác trên địa bàn bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia, hải đảo, vùng biển, vùng trời Việt Nam; tham gia xây dựng nền quốc phòng toàn dân, khu vực phòng thủ, bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật theo quy định của pháp luật.

  3. Thực hiện nhiệm vụ huấn luyện quân sự, giáo dục chính trị, pháp luật, hội thi, hội thao, diễn tập.

  4. Tham gia thực hiện các biện pháp về chiến tranh thông tin, chiến tranh không gian mạng theo quy định của pháp luật, quyết định của cấp có thẩm quyền.

  5. Phòng, chống, khắc phục hậu quả thảm họa, sự cố, thiên tai, dịch bệnh, cháy, nổ; tìm kiếm, cứu nạn, cứu hộ; bảo vệ rừng, bảo vệ môi trường và nhiệm vụ phòng thủ dân sự khác theo quy định của pháp luật.

  6. Tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về quốc phòng, an ninh; tham gia xây dựng địa phương, cơ sở vững mạnh toàn diện, thực hiện chính sách xã hội.

  7. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật.

  Dân quân tự vệ đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, Chỉ huy cao nhất của lực lượng Dân quân tự vệ hiện nay gồm có thống lĩnh là đồng chí chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng là đồng chí Đại tướng Phan Văn Giang, Tổng Tham mưu trưởng là đồng chí thượng tướng Nguyễn Tân Cương.

  Cơ quan tham mưu chiến lược giúp Bộ Tổng tham mưu, Bộ Quốc phòng quản lý nhà nước về công tác Dân quân tự vệ, giáo dục quốc phòng và an ninh là Cục Dân quân tự vệ. Cục trưởng cục Dân quân tự vệ hiện nay là đồng chí Trung tướng Phạm Quang Ngân.

  Trải qua quá trình xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Dân quân tự vệ đã hết lòng trung thành với Tổ quốc, với nhân dân, với sự nghiệp cách mạng của Đảng, chiến đấu kiên cường, mưu trí, dũng cảm; lao động, học tập, công tác hiệu quả, sáng tạo và đã lập nhiều chiến công to lớn; có 366 tập thể và 275 cá nhân thuộc lực lượng dân quân tự vệ đã được Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng Vũ trang nhân dân.

  Năm 2015, Đảng, Nhà nước đã trao tặng Huân chương Sao vàng - Huân chương cao quý nhất cho lực lượng Dân quân tự vệ Việt Nam.


  Nội dung chính

   Tin mới