KỶ NIỆM 89 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG DÂN QUÂN TỰ VỆ (28/3/1935 - 28/3/2024) . Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Dân quân tự vệ và du kích là lực lượng của toàn dân tộc, là một lực lượng vô địch, là bức tường sắt của Tổ quốc, vô luận kẻ địch hung bạo thế nào hễ đụng vào lực lượng đó, bức tường đó, thì địch nào cũng phải tan rã”.

NGHIÊN CỨU, ĐỀ XUẤT CHÍNH SÁCH NHÀ Ở, PHỤ CẤP NHÀ Ở CHO LỰC LƯỢNG DÂN QUÂN THƯỜNG TRỰC VÀ QUÂN ĐỘI

NGHIÊN CỨU, ĐỀ XUẤT CHÍNH SÁCH NHÀ Ở, PHỤ CẤP NHÀ Ở CHO LỰC LƯỢNG DÂN QUÂN THƯỜNG TRỰC VÀ QUÂN ĐỘI

   NGHIÊN CỨU, ĐỀ XUẤT CHÍNH SÁCH NHÀ Ở, PHỤ CẤP NHÀ Ở CHO LỰC LƯỢNG DÂN QUÂN THƯỜNG TRỰC VÀ QUÂN ĐỘI  dqtv.vn - Bộ Quốc phòng nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Bình Dương do Ban Dân nguyện chuyển đến theo Công văn số 2081/BDN ngày 30/12/2022, với nội dung: “Khoản 7 Điều 31 Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam quy định về tiền lương, phụ cấp, nhà ở và điều kiện làm việc của Sĩ quan tại ngũ “Được hưởng phụ cấp nhà ở; được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội, được bảo đảm nhà ở công vụ theo quy định của pháp luật”. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện nay sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp của đơn vị quân đội vẫn chưa được thụ hưởng chế độ, chính sách về nhà ở, phụ cấp nhà ở, hỗ trợ về nhà ở xã hội, nhà ở công vụ như đã đề cập trong Luật định. Vì vậy, cử tri kiến nghị xem xét, có chính sách cụ thể hỗ trợ về nhà ở để cán bộ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp trong Quân đội nhân dân Việt Nam nói chung, đơn vị nói riêng và lực lượng dân quân thường trực sau khi hoàn thành nghĩa vụ trong thời bình giảm bớt khó khăn trong cuộc sống” (Câu số 14).


  Ngày 21/02/2023, Bộ Quốc phòng có văn bản trả lời như sau:


  - Về phụ cấp nhà ở: Hiện nay, Chính phủ chưa có Nghị định quy định cụ thể về phụ cấp nhà ở đối với sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp. Do vậy, đến thời điểm hiện nay sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp vẫn chưa được hưởng phụ cấp nhà ở theo quy định của pháp luật.


  - Về hỗ trợ nhà ở chính sách, nhà ở xã hội, nhà ở công vụ đối với các đối tượng đang phục vụ trong Quân đội: Thời gian qua và hiện nay, Bộ Quốc phòng đã tích cực, chủ động đầu tư xây dựng các dự án nhà ở chính sách, nhà ở xã hội và nhà ở công vụ, đồng thời chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trong toàn quân phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương tham gia các dự án nhà ở chính sách, nhà ở xã hội theo quy định của pháp luật, để hỗ trợ nhà ở, đất ở cho các đối tượng. Tuy nhiên, vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu thực tế của sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công chức quốc phòng, công nhân và viên chức quốc phòng.


  Để thực hiện chế độ phụ cấp nhà ở đối với sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp và chính sách hỗ trợ về nhà ở cho các đối tượng trong Quân đội nhân dân Việt Nam theo luật định, giảm bớt khó khăn trong cuộc sống. Thời gian tới, Bộ Quốc phòng nghiên cứu, đề xuất Chính phủ, Quốc hội xem xét, quyết định chính sách phụ cấp nhà ở; chính sách nhà ở cho Lực lượng vũ trang.


  Trên đây là trả lời của Bộ Quốc phòng đối với kiến nghị của cử tri tỉnh Bình Dương, trân trọng gửi tới Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh để trả lời cử tri.

  Nội dung chính

   Tin mới