KỶ NIỆM 89 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG DÂN QUÂN TỰ VỆ (28/3/1935 - 28/3/2024) . Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Dân quân tự vệ và du kích là lực lượng của toàn dân tộc, là một lực lượng vô địch, là bức tường sắt của Tổ quốc, vô luận kẻ địch hung bạo thế nào hễ đụng vào lực lượng đó, bức tường đó, thì địch nào cũng phải tan rã”.

Video tuyên truyền kỷ niệm 88 năm ngày truyền thống Dân quân tự vệ Việt Nam

Video tuyên truyền kỷ niệm 88 năm ngày truyền thống Dân quân tự vệ Việt Nam

   Video tuyên truyền kỷ niệm 88 năm ngày truyền thống Dân quân tự vệ Việt Nam 28/3/1935 - 28/3/2023


  28/3 hàng năm là ngày truyền thống lực lượng Dân quân tự vệ Việt Nam, đây là dịp để tri ân những chiến công, những đóng góp của lực lượng Dân quân tự vệ Việt Nam trong công cuộc dựng nước và giữ nước.

  Mời bạn đọc tải video tuyên truyền ngày truyền thống lực lượng DQTV:

  TẢI VIDEO - CLICK

  Nội dung chính

   Tin mới