KỶ NIỆM 89 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG DÂN QUÂN TỰ VỆ (28/3/1935 - 28/3/2024) . Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Dân quân tự vệ và du kích là lực lượng của toàn dân tộc, là một lực lượng vô địch, là bức tường sắt của Tổ quốc, vô luận kẻ địch hung bạo thế nào hễ đụng vào lực lượng đó, bức tường đó, thì địch nào cũng phải tan rã”.

Thời gian thăng quân hàm sĩ quan dự bị của Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự cấp xã?

Thời gian thăng quân hàm sĩ quan dự bị của Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự cấp xã

   Thời gian thăng quân hàm sĩ quan dự bị của Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự cấp xã được quy định như thế nào?  Trả lời:

  Để được xét thăng quân hàm sĩ quan dự bị Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự cấp xã cần đáp ứng các điều kiện sau:

  1. Đã được phong hàm sĩ quan dự bị sau khi tốt nghiệp đào tạo Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự cấp xã ngành quân sự cơ sở.

  2. Chức vụ Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự cấp xã có nhu cầu cấp bậc quân hàm cao hơn cấp bậc quân hàm hiện tại.

  3. Có phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống tốt; trình độ kiến thức năng lực tương ứng với chức vụ đảm nhiệm; trong thời hạn xét thăng quân hàm thực hiện tốt các quy định về đăng ký, quản lý, huấn luyện, sinh hoạt và lệnh huy động, động viên của cấp có thẩm quyền.

  4. Đủ thời hạn xét thăng quân hàm sĩ quan dự bị quy định tại khoản 4 Điều 41 Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam năm 1999, được sửa đổi, bổ sung một số điều năm 2008 và năm 2014.

  Về thời gian thăng quân hàm Sĩ quan dự bị của Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự cấp xã được quy định như sau:

   Căn cứ khoản 4 Điều 41 Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam năm 1999, được sửa đổi, bổ sung một số điều năm 2008 và năm 2014: 

  Thời hạn xét thăng quân hàm sĩ quan dự bị dài hơn 2 năm so với thời hạn của mỗi cấp bậc quân hàm sĩ quan tại ngũ quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật này;

  Như vậy thời gian xét thăng quân hàm dự bị của Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự cấp xã:

  - Từ Thiếu úy lên Trung úy là 4 năm;

  - Từ Trung úy lên Thượng úy là 5 năm;

  - Từ Thượng úy lên Đại úy là 5 năm;

  - Từ Đại úy lên Thiếu tá là 6 năm;

  - Từ Thiếu tá lên Trung tá là 6 năm;  Trên đây là câu trả lời, mọi thắc mắc về Dân quân tự vệ và các quy định pháp luật khác vui lòng gửi câu hỏi cho chúng tôi theo địa chỉ email: danquantuvevietnam@gmail.com.

  Nội dung chính

   Tin mới