KỶ NIỆM 89 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG DÂN QUÂN TỰ VỆ (28/3/1935 - 28/3/2024) . Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Dân quân tự vệ và du kích là lực lượng của toàn dân tộc, là một lực lượng vô địch, là bức tường sắt của Tổ quốc, vô luận kẻ địch hung bạo thế nào hễ đụng vào lực lượng đó, bức tường đó, thì địch nào cũng phải tan rã”.

Tiền ăn của bộ binh năm 2023 là bao nhiêu?

Tiền ăn của bộ binh năm 2023 là bao nhiêu?

   Tiền ăn của bộ binh năm 2023 là bao nhiêu?


  Hiện nay theo quy định mức tiền ăn cơ bản bộ binh năm 2023 là 65.000đ/người/ngày.


  Căn cứ, Thông tư số 168/2021/TT-BQP

  Nội dung chính

   Tin mới