KỶ NIỆM 89 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG DÂN QUÂN TỰ VỆ (28/3/1935 - 28/3/2024) . Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Dân quân tự vệ và du kích là lực lượng của toàn dân tộc, là một lực lượng vô địch, là bức tường sắt của Tổ quốc, vô luận kẻ địch hung bạo thế nào hễ đụng vào lực lượng đó, bức tường đó, thì địch nào cũng phải tan rã”.

Tiền ăn của Dân quân tự vệ năm 2023 là bao nhiêu?

Tiền ăn của Dân quân tự vệ năm 2023 là bao nhiêu?

   Tiền ăn của Dân quân tự vệ năm 2023 là bao nhiêu?

  Bạn Triệu Hoàng Long - Cao Bằng hỏi:

  Em tham gia dân quân tự vệ được biết là khi thực hiện nhiệm vụ DQTV được trợ cấp ngày công và tiền ăn, vậy tiền ăn DQTV hiện nay là được hỗ trợ bao nhiêu?


  Trả lời: 

  Căn cứ theo Thông tư số 168/2021/TT-BQP và Quy định tại điểm b, khoản 1, Điều 11 Nghị định 72/2020/NĐ-CP về mức tiền ăn của Dân quân tự vệ:

  Mức tiền ăn bằng tiền ăn cơ bản của hạ sĩ quan, binh sĩ bộ binh đang tại ngũ trong Quân đội nhân dân Việt Nam.

  Hiện nay mức tiền ăn cơ bản của hạ sĩ quan, binh sĩ bộ binh là 65.000đ/người/ngày

  Vì vậy hiện tại mức tiền ăn của Dân quân tự vệ là 65.000đ/người/ngày.

  Ngoài ra, tùy theo tình hình thực tế tại địa phương có thể hỗ trợ thêm tiền ăn cao hơn mức cơ bản.

   Các chế độ, chính sách khác thực hiện theo luật Dân quân tự vệ và các thông tư, nghị định có liên quan.

  Nội dung chính

   Tin mới