KỶ NIỆM 89 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG DÂN QUÂN TỰ VỆ (28/3/1935 - 28/3/2024) . Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Dân quân tự vệ và du kích là lực lượng của toàn dân tộc, là một lực lượng vô địch, là bức tường sắt của Tổ quốc, vô luận kẻ địch hung bạo thế nào hễ đụng vào lực lượng đó, bức tường đó, thì địch nào cũng phải tan rã”.

Vì sao một số Sĩ quan dự bị không còn được nhận phụ cấp hàng tháng?

Vì sao một số Sĩ quan dự bị không còn được nhận phụ cấp hàng tháng?

   Vì sao một số Sĩ quan dự bị không còn được nhận phụ cấp hàng tháng?  Bạn Trần Tuấn Minh ở Hải Phòng hỏi:

  Tôi là Thiếu úy Sĩ quan dự bị được phong hàm năm 2018 sau khi đi học Sĩ quan dự bị về, trước năm 2021 thì vẫn được nhận phụ cấp, tuy nhiên thời gian gần đây thì không còn được nhận khoản này. Vì vậy tôi muốn hỏi điều kiện nào thì Sĩ quan dự bị mới được nhận phụ cấp hàng tháng?


  Trả lời:

  Căn cứ luật Lực lượng dự bị động viên số 53/2019/QH14: 

  Điều 29. Phụ cấp đối với quân nhân dự bị được xếp, bổ nhiệm chức vụ chỉ huy đơn vị dự bị động viên

  1. Quân nhân dự bị đã xếp vào đơn vị dự bị động viên được hưởng phụ cấp.

  2. Quân nhân dự bị được bổ nhiệm giữ chức vụ chỉ huy đơn vị dự bị động viên từ tiểu đội trưởng hoặc tương đương trở lên được hưởng phụ cấp trách nhiệm quản lý đơn vị và thôi hưởng phụ cấp quy định tại khoản 1 Điều này.

  3. Chính phủ quy định mức phụ cấp, điều kiện và thời gian được hưởng phụ cấp.

  Trong luật này giải thích Quân nhân dự bị bao gồm sĩ quan dự bị, quân nhân chuyên nghiệp dự bị và hạ sĩ quan, binh sĩ dự bị được đăng ký theo quy định của Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam, Luật Quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng, Luật Nghĩa vụ quân sự.

  Theo quy định tại khoản 1, điều 29 ở trên thì chỉ có quân nhân dự bị đã xếp vào đơn vị dự bị động viên mới được hưởng phụ cấp. Đối với trường hợp chưa được xếp vào đơn vị dự bị động viên thì sẽ không được hưởng phụ cấp.


  Trên đây là câu trả lời, mọi thắc mắc về lực lượng Dự bị động viên và các quy định pháp luật liên quan vui lòng liên hệ theo địa chỉ email: danquantuvevietnam@gmail.com để được giải đáp.


  Nội dung chính

   Tin mới