KỶ NIỆM 89 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG DÂN QUÂN TỰ VỆ (28/3/1935 - 28/3/2024) . Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Dân quân tự vệ và du kích là lực lượng của toàn dân tộc, là một lực lượng vô địch, là bức tường sắt của Tổ quốc, vô luận kẻ địch hung bạo thế nào hễ đụng vào lực lượng đó, bức tường đó, thì địch nào cũng phải tan rã”.

Tiểu đội trưởng dân quân cơ động có được hưởng phụ cấp đặc thù quốc phòng không?

Tiểu đội trưởng dân quân cơ động có được hưởng phụ cấp đặc thù quốc phòng không?

  Tiểu đội trưởng dân quân cơ động có được hưởng phụ cấp đặc thù quốc phòng không?  Tại Điều 9, Nghị định số 72/2020/NĐ-CP quy định: Chế độ phụ cấp đặc thù quốc phòng, quân sự của Phó Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã, các chức vụ chỉ huy đơn vị dân quân cơ động, dân quân thường trực

  1. Mức phụ cấp đặc thù quốc phòng, quân sự được tính bằng 50% tổng phụ cấp hiện hưởng gồm: Phụ cấp hằng tháng, phụ cấp chức vụ, phụ cấp thâm niên.

  2. Thời gian được hưởng phụ cấp đặc thù quốc phòng, quân sự, tính từ ngày có quyết định bổ nhiệm, và thực hiện cho đến khi có quyết định thôi giữ chức vụ đó; trường hợp giữ chức vụ từ 15 ngày trở lên trong tháng thì được hưởng phụ cấp cả tháng, giữ chức vụ dưới 15 ngày trong tháng thì được hưởng 50% phụ cấp đặc thù quốc phòng, quân sự của tháng đó.

  Theo quy định trên thì các chức vụ chỉ huy đơn vị dân quân cơ động sẽ được hưởng phụ cấp đặc thù quốc phòng, quân sự .


  Vậy tiểu đội trưởng dân quân cơ động có được gọi là chức vụ chỉ huy không?

  Tại khoản 2, Điều 19, luật Dân quân tự vệ 2019 quy định: Các chức vụ chỉ huy của đơn vị Dân quân tự vệ bao gồm:

  a) Tiểu đoàn trưởng, Chính trị viên tiểu đoàn, Phó Tiểu đoàn trưởng, Chính trị viên phó tiểu đoàn; Hải đoàn trưởng, Chính trị viên hải đoàn, Phó Hải đoàn trưởng, Chính trị viên phó hải đoàn;

  b) Đại đội trưởng, Chính trị viên đại đội, Phó Đại đội trưởng, Chính trị viên phó đại đội; Hải đội trưởng, Chính trị viên hải đội, Phó Hải đội trưởng, Chính trị viên phó hải đội;

  c) Trung đội trưởng;

  d) Tiểu đội trưởng, Thuyền trưởng, Khẩu đội trưởng;

  đ) Thôn đội trưởng kiêm chỉ huy đơn vị dân quân tại chỗ.

  Như vậy tiểu đội trưởng là chức vụ chỉ huy của đơn vị Dân quân tự vệ.


  Từ những căn cứ trên theo quy định tiểu đội trưởng Dân quân cơ động được hưởng phụ cấp đặc thù quốc phòng, quân sự.

  Nội dung chính

   Tin mới