KỶ NIỆM 89 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG DÂN QUÂN TỰ VỆ (28/3/1935 - 28/3/2024) . Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Dân quân tự vệ và du kích là lực lượng của toàn dân tộc, là một lực lượng vô địch, là bức tường sắt của Tổ quốc, vô luận kẻ địch hung bạo thế nào hễ đụng vào lực lượng đó, bức tường đó, thì địch nào cũng phải tan rã”.

Bộ Nội vụ trả lời về thời gian bổ nhiệm chức vụ Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã?

Bộ Nội vụ trả lời về thời gian bổ nhiệm chức vụ Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã?

  Bộ Nội vụ trả lời về thời gian bổ nhiệm chức vụ Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã?

  ảnh minh họa 

  Ông Nguyễn Hùng Cường (Gia Lai) phản ánh, việc bổ nhiệm chức vụ Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã thực hiện theo quy định tại Thông tư liên tịch số 01/2013/TTLT-BNV-BQP nhưng Thông tư không quy định về thời gian bổ nhiệm chức vụ (theo nhiệm kỳ hay 5 năm theo Luật Cán bộ công chức 2008).

  Hiện nay, một số địa phương thực hiện bổ nhiệm một lần đồng thời với quyết định tuyển dụng. Ông Cường hỏi, việc thực hiện bổ nhiệm theo tuyển dụng như vậy có phù hợp không và quy định về thời gian bổ nhiệm chức vụ Chỉ huy trưởng quân sự cấp xã như nào?


  Về vấn đề này, Bộ Nội vụ trả lời như sau:

  Theo quy định tại điều b khoản 3 Điều 61 Luật Cán bộ, công chức năm 2008 (sửa đổi, bổ sung năm 2019), Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã là chức danh công chức cấp xã (không phải cán bộ được bổ nhiệm theo nhiệm kỳ hoặc công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý được bổ nhiệm theo thời hạn 5 năm).

  Khoản 3 Điều 63 Luật này quy định: "Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện tổ chức tuyển dụng công chức cấp xã theo quy định của Chính phủ". Nghị định số 112/2011/NĐ-CP ngày 5/12/2011 của Chính phủ về công chức xã, phường, thị trấn (sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24/4/2019) đã quy định cụ thể về trình tự, thủ tục tuyển dụng công chức cấp xã, trong đó có chức danh Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã.

  Đồng thời, Điều 17 Thông tư liên tịch 01/2013/TTLT-BNV-BQP ngày 14/3/2013 của Bộ Nội vụ và Bộ Quốc phòng hướng dẫn quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng và bố trí sử dụng đối với Chỉ huy trưởng, Chỉ huy phó Ban chỉ huy quân sự xã, phường, thị trấn quy định cụ thể về điều kiện, tiêu chuẩn và thẩm quyền bổ nhiệm chức danh Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã.

  Như vậy, việc cơ quan có thẩm quyền ban hành quyết định tuyển dụng và bổ nhiệm chức danh Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã theo trình tự, thủ tục quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật nêu trên là phù hợp.

  Nội dung chính

   Tin mới