KỶ NIỆM 89 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG DÂN QUÂN TỰ VỆ (28/3/1935 - 28/3/2024) . Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Dân quân tự vệ và du kích là lực lượng của toàn dân tộc, là một lực lượng vô địch, là bức tường sắt của Tổ quốc, vô luận kẻ địch hung bạo thế nào hễ đụng vào lực lượng đó, bức tường đó, thì địch nào cũng phải tan rã”.

Ai là người chỉ huy cao nhất của lực lượng Dân quân tự vệ?

Ai là người chỉ huy cao nhất của lực lượng Dân quân tự vệ?

   Ai là người chỉ huy cao nhất của lực lượng Dân quân tự vệ?


  Dân quân tự vệ là một trong 3 thành phần của lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam.

  Dân quân tự vệ là lực lượng vũ trang quần chúng không thoát ly sản xuất, công tác, được tổ chức ở địa phương gọi là dân quân, được tổ chức ở cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, đơn vị sự nghiệp, tổ chức kinh tế (sau đây gọi chung là cơ quan, tổ chức) gọi là tự vệ.


  Nguyên tắc tổ chức của Dân quân tự vệ đó là đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, sự thống lĩnh của Chủ tịch nước, sự quản lý thống nhất của Chính phủ, trực tiếp là sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, người đứng đầu cơ quan, tổ chức; sự chỉ huy cao nhất của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; sự chỉ huy của Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, người chỉ huy đơn vị quân đội.

  Như vậy người chỉ huy cao nhất của lực lượng Dân quân tự vệ đó là Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, hiện nay đó là Đại tướng Phan Văn Giang.


  Nội dung chính

   Tin mới