Kỷ niệm 78 năm Cách mạng tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2023) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2023). Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Dân quân tự vệ và du kích là lực lượng của toàn dân tộc, là một lực lượng vô địch, là bức tường sắt của Tổ quốc, vô luận kẻ địch hung bạo thế nào hễ đụng vào lực lượng đó, bức tường đó, thì địch nào cũng phải tan rã”.

Ai được công nhận đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự trong thời bình?

Ai được công nhận đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự trong thời bình?

   Ai được công nhận đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự trong thời bình?


  Căn cứ tại khoản 4, điều 4, văn bản số 23/VBHN-VPQH văn bản hợp nhất luật Nghĩa vụ quân sự quy định 5 đối tượng được công nhận hoàn thành nghĩa vụ quân sự tại ngũ trong thời bình:


  1. Dân quân thường trực có ít nhất 24 tháng phục vụ thì được công nhận hoàn thành thực hiện nghĩa vụ quân sự tại ngũ trong thời bình, do Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp huyện quyết định theo đề nghị của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã hoặc trưởng thôn nơi không có đơn vị hành chính cấp xã, người đứng đầu cơ quan, tổ chức;

  2. Hoàn thành nhiệm vụ tham gia Công an xã liên tục từ đủ 36 tháng trở lên;

  3. Cán bộ, công chức, viên chức, sinh viên tốt nghiệp đại học trở lên, đã được đào tạo và phong quân hàm sĩ quan dự bị;

  4. Thanh niên đã tốt nghiệp đại học, cao đẳng, trung cấp tình nguyện phục vụ tại đoàn kinh tế - quốc phòng từ đủ 24 tháng trở lên theo Đề án do Thủ tướng Chính phủ quyết định;

  5. Công dân phục vụ trên tàu kiểm ngư từ đủ 24 tháng trở lên.

  Nội dung chính

   Tin mới