KỶ NIỆM 89 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG DÂN QUÂN TỰ VỆ (28/3/1935 - 28/3/2024) . Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Dân quân tự vệ và du kích là lực lượng của toàn dân tộc, là một lực lượng vô địch, là bức tường sắt của Tổ quốc, vô luận kẻ địch hung bạo thế nào hễ đụng vào lực lượng đó, bức tường đó, thì địch nào cũng phải tan rã”.

Ai được miễn không phải đi nghĩa vụ quân sự năm 2024?

Ai được miễn không phải đi nghĩa vụ quân sự năm 2024?

  Ai được miễn không phải đi nghĩa vụ quân sự năm 2024?


  Căn cứ Điều 5 Thông tư 148/2018/TT-BQP quy định như sau:

  Miễn gọi nhập ngũ đối với những công dân sau đây:

  1. Con của liệt sĩ, con của thương binh hạng một.

  2. Một anh hoặc một em trai của liệt sĩ.

  3. Một con của thương binh hạng hai; một con của bệnh binh suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên; một con của người nhiễm chất độc da cam suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên.

  4. Người làm công tác cơ yếu không phải là quân nhân, Công an nhân dân.

  5. Cán bộ, công chức, viên chức, thanh niên xung phong được điều động đến công tác, làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của pháp luật từ 24 tháng trở lên.

  Trường hợp nếu tình nguyện thì được xem xét tuyển chọn và gọi nhập ngũ.


  Nội dung chính

   Tin mới