KỶ NIỆM 89 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG DÂN QUÂN TỰ VỆ (28/3/1935 - 28/3/2024) . Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Dân quân tự vệ và du kích là lực lượng của toàn dân tộc, là một lực lượng vô địch, là bức tường sắt của Tổ quốc, vô luận kẻ địch hung bạo thế nào hễ đụng vào lực lượng đó, bức tường đó, thì địch nào cũng phải tan rã”.

Bố trí sĩ quan chính quy về đảm nhiệm Chỉ huy trưởng quân sự cấp xã là không phù hợp

Bố trí sĩ quan chính quy về đảm nhiệm Chỉ huy trưởng quân sự cấp xã là không phù hợp

    Bố trí sĩ quan chính quy về đảm nhiệm Chỉ huy trưởng quân sự cấp xã là không phù hợp


    Nội dung chính

      Tin mới