KỶ NIỆM 89 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG DÂN QUÂN TỰ VỆ (28/3/1935 - 28/3/2024) . Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Dân quân tự vệ và du kích là lực lượng của toàn dân tộc, là một lực lượng vô địch, là bức tường sắt của Tổ quốc, vô luận kẻ địch hung bạo thế nào hễ đụng vào lực lượng đó, bức tường đó, thì địch nào cũng phải tan rã”.

Chỉ huy trưởng Ban CHQS cấp xã tương đương với chức vụ nào trong Quân đội?

Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự cấp xã tương đương với chức vụ nào trong Quân đội?

  Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự cấp xã tương đương với chức vụ nào trong Quân đội?  Chỉ huy trưởng là Ủy viên Ủy ban nhân dân cấp xã, sĩ quan dự bị; trong tình trạng khẩn cấp về quốc phòng, tình trạng chiến tranh được gọi vào phục vụ tại ngũ theo quy định của Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam và tiếp tục đảm nhiệm chức vụ Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã.

  Hầu hết các Chỉ huy trưởng hiện nay đều đã học Trung cấp, cao đẳng và đại học ngành quân sự cơ sở, khi ra trường được Phong hàm Thiếu úy sĩ quan dự bị, đúng niên hạn đều được thăng quân hàm dự bị  theo quy định của pháp luật.

   Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định: Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự cấp xã có chức vụ tương đương với tiểu đoàn trưởng, cấp bậc quân hàm cao nhất là trung tá sĩ quan dự bị.

  Như vậy hiện nay Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự cấp xã tương đương với chức vụ Tiểu đoàn trưởng trong Quân đội.

  Nội dung chính

   Tin mới