KỶ NIỆM 89 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG DÂN QUÂN TỰ VỆ (28/3/1935 - 28/3/2024) . Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Dân quân tự vệ và du kích là lực lượng của toàn dân tộc, là một lực lượng vô địch, là bức tường sắt của Tổ quốc, vô luận kẻ địch hung bạo thế nào hễ đụng vào lực lượng đó, bức tường đó, thì địch nào cũng phải tan rã”.

Công dân sinh năm 1997 có thuộc diện nhập ngũ năm 2024 không?

Công dân sinh năm 1997 có thuộc diện nhập ngũ năm 2024 không?

  Công dân sinh năm 1997 có thuộc diện nhập ngũ năm 2024 không?


  Trả lời:


   Căn cứ theo luật Nghĩa vụ quân sự 2015 tại Điều 30 quy định về độ tuổi gọi nhập ngũ

  Công dân đủ 18 tuổi được gọi nhập ngũ; độ tuổi gọi nhập ngũ từ đủ 18 tuổi đến hết 25 tuổi; công dân được đào tạo trình độ cao đẳng, đại học đã được tạm hoãn gọi nhập ngũ thì độ tuổi gọi nhập ngũ đến hết 27 tuổi.

  Theo điều trên công dân sinh năm 1997 sẽ được chia ra 2 trường hợp:

  Trường hợp thứ nhất, nếu chưa được đào tạo trình độ cao đẳng, đại học thì công dân sinh năm 1997 sẽ không thuộc diện nhập ngũ 2024.

  Trường hợp thứ 2, công dân sinh năm 1997 đã được đào tạo trình độ cao đẳng, đại học thì vẫn thuộc diện nhập ngũ năm 2024.


  Nội dung chính

   Tin mới