KỶ NIỆM 89 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG DÂN QUÂN TỰ VỆ (28/3/1935 - 28/3/2024) . Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Dân quân tự vệ và du kích là lực lượng của toàn dân tộc, là một lực lượng vô địch, là bức tường sắt của Tổ quốc, vô luận kẻ địch hung bạo thế nào hễ đụng vào lực lượng đó, bức tường đó, thì địch nào cũng phải tan rã”.

Quyết định số 3002/QĐ-BQP về Thủ tục hành chính thay thế lĩnh vực tuyển sinh quân sự thuộc quản lý của Bộ Quốc phòng

Quyết định số 3002/QĐ-BQP về Thủ tục hành chính thay thế lĩnh vực tuyển sinh quân sự thuộc quản lý của Bộ Quốc phòng

   

  Quyết định số 3002/QĐ-BQP về Thủ tục hành chính thay thế lĩnh vực tuyển sinh quân sự thuộc quản lý của Bộ Quốc phòng

  Ngày 07/7/2023, Bộ Quốc phòng ban hành Quyết định số 3002/QĐ-BQP về việc công bố thủ tục hành chính thay thế lĩnh vực tuyển sinh quân sự thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Quốc phòng.

  Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

  Thay thế thủ tục hành chính tương ứng đã được công bố tại Quyết định số 6184/QĐ-BQP ngày 28/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về việc công bố Bộ thủ tục hành chính hiện hành thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Quốc phòng.

  Xem chi tiết:

  Nội dung chính

   Tin mới