KỶ NIỆM 89 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG DÂN QUÂN TỰ VỆ (28/3/1935 - 28/3/2024) . Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Dân quân tự vệ và du kích là lực lượng của toàn dân tộc, là một lực lượng vô địch, là bức tường sắt của Tổ quốc, vô luận kẻ địch hung bạo thế nào hễ đụng vào lực lượng đó, bức tường đó, thì địch nào cũng phải tan rã”.

Thời gian đi dân quân thường trực là mấy năm?

Thời gian đi dân quân thường trực là mấy năm?

  Thời gian đi dân quân thường trực là mấy năm?


  Trả lời:

  Dân quân thường trực là lực lượng thường trực làm nhiệm vụ tại các địa bàn trọng điểm về quốc phòng.

  Căn cứ tại điều 8, luật Dân quân tự vệ 2019 quy định về Độ tuổi, thời hạn thực hiện nghĩa vụ tham gia Dân quân tự vệ trong thời bình, đối với Dân quân thường trực cụ thể như sau:

  Thời hạn thực hiện nghĩa vụ tham gia Dân quân thường trực là 2 năm.

  Căn cứ yêu cầu, nhiệm vụ quốc phòng, quân sự của địa phương, cơ quan, tổ chức, thời hạn thực hiện nghĩa vụ tham gia Dân quân thường trực có thể được kéo dài nhưng không quá 2 năm.

  Riêng các chức vụ chỉ huy đơn vị Dân quân thường trực được kéo dài hơn nhưng không quá độ tuổi quy định trong luật Dân quân tự vệ 2019.

  Nội dung chính

   Tin mới