KỶ NIỆM 89 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG DÂN QUÂN TỰ VỆ (28/3/1935 - 28/3/2024) . Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Dân quân tự vệ và du kích là lực lượng của toàn dân tộc, là một lực lượng vô địch, là bức tường sắt của Tổ quốc, vô luận kẻ địch hung bạo thế nào hễ đụng vào lực lượng đó, bức tường đó, thì địch nào cũng phải tan rã”.

Thủ tục đăng ký tuyển sinh đào tạo cán bộ ngành quân sự cơ sở theo quy định mới của Bộ Quốc phòng

Thủ tục đăng ký tuyển sinh đào tạo cán bộ ngành quân sự cơ sở theo quy định mới của Bộ Quốc phòng

    Thủ tục đăng ký tuyển sinh đào tạo cán bộ ngành quân sự cơ sở theo quy định mới của Bộ Quốc phòng  Trình tự thực hiện:

  Bước 1: Thí sinh dự tuyển đại học, cao đẳng ngành quân sự cơ sở hệ chính quy đăng ký dự tuyển riêng theo chỉ tiêu đã phân bổ cho các quân khu.

  Bước 2: Ban Tuyển sinh quân sự cấp huyện:

  -       Trực tiếp phổ biến quán triệt trách nhiệm, quyền lợi của thí sinh thực hiện nhiệm vụ đào tạo;

  -       Hướng dẫn thí sinh làm hồ sơ theo mẫu quy định của Ban Tuyển sinh quân sự Bộ Quốc phòng;

  -       Thí sinh kê khai và nộp hồ sơ, ký xác nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển, tham gia khám sức khỏe, xác minh chính trị thực hiện theo quy định tại Điều 19, Điều 20 và Điều 21 Thông tư số 31/2023/TT-BQP;

  -       Ban Tuyển sinh quân sự cấp huyện tiếp nhận hồ sơ, tổ chức sơ tuyển, thẩm tra xác minh chính trị thông qua ủy ban nhân dân cấp huyện trước ngày 25 tháng 4 hằng năm; báo cáo danh sách và hồ sơ thí sinh đủ tiêu chuẩn dự tuyển về Ban Tuyển sinh quân sự cấp tỉnh trước ngày 26 tháng 4 hằng năm.

  Bước 3: Ban Tuyển sinh quân sự cấp tỉnh: Thẩm định hồ sơ thí sinh đãng ký dự tuyển xong trước ngày 02 tháng 5 hằng năm; thông qua Ban Chỉ đạo đào tạo cùng cấp, báo cáo và đề nghị ủy ban nhân dần cấp tỉnh quyết định danh sách thí sinh đủ tiêu chuẩn dự tuyển và phối họp với Sở Giáo dục và Đào tạo cùng cấp hướng dẫn thí sinh làm thủ tục và đăng ký dự kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo; báo cáo danh sách, hồ sơ thí sinh đủ tiêu chuẩn dự tuyển về Ban Tuyển sinh quân sự quân khu trước ngày 05 tháng 5 hằng năm (riêng hồ sơ thí sinh cử tuyển xong trước ngày 15 tháng 6 hằng năm).

  Bước 4: Ban Tuyển sinh quân sự quân khu, Ban Tuyển sinh quân sự Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội: Tổ chức thẩm định, xét duyệt thông qua Ban Chỉ đạo đào tạo cùng cấp; báo cáo danh sách thí sinh đăng ký dự tuyển về Ban Tuyển sinh quân sự Bộ Quốc phòng (qua Cục Nhà trường, Cục Dân quân tự vệ); bàn giao danh sách, hồ sơ thí sinh về Trường Sĩ quan Lục quân 1, Trường Sĩ quan Lục quân 2 theo quy định tại Điều 24 Thông tư số 31/2023/TT-BQP; báo cáo danh sách thí sinh và hồ sơ đề nghị cử tuyển về các trường trước ngày 30 tháng 6 hằng năm.

  Bước 5: Hội đồng tuyển sinh Trường Sĩ quan Lục quân 1, Trường Sĩ quan Lục quân 2: Tổ chức xét duyệt hồ sơ thí sinh đăng ký dự tuyển; tổng hợp báo cáo kết quả xét duyệt về Ban Tuyển sinh quân sự Bộ Quốc phòng, thông báo cho các đơn vị, địa phương sau 15 ngày kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ. Các đơn vị, địa phương thông báo cho thí sinh ngay sau khi nhận được thông báo của Hội đồng tuyển sinh các trường.

  Bước 6: Căn cứ vào quy định điểm chuẩn của Ban Tuyển sinh quân sự Bộ Quốc phòng, hiệu trưởng các trường thông báo kết quả xét tuyển và danh sách thí sinh trúng tuyển tới các quân khu, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội và Bộ Chỉ huy quân sự cấp tỉnh. Bộ Chỉ huy quân sự cấp tỉnh báo cáo với Tỉnh ủy, Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh danh sách thí sinh trúng tuyển và đề nghị Chủ tịch Uỷ ban nhân dân ra quyết định cử thí sinh trúng tuyển đi đào tạo đại học, cao đẳng ngành quân sự cơ sở.

  Cách thức thực hiện: Trực tiếp đăng ký tại Ban Chỉ huy quân sự cấp huyện.

  Thành phần hồ sơ:

  -        03 phiếu đăng ký dự tuyển theo quy định của Bộ Quốc phòng.

  -     01 đơn đăng ký dự tuyển của thí sinh.

  -      01 bản sao giấy khai sinh.

  -     01 bản sao bằng tốt nghiệp trung học phổ thông; nếu là thí sinh dự tuyển đào tạo liên thông có thêm bản sao bằng tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng; thí sinh xét tuyển thẳng và cử tuyển có thêm bản sao học bạ trung học phổ thông.

  -     01 bản thẩm tra, xác minh lý lịch.

  -     01 phiếu sức khoẻ tuyển sinh quân sự.

  -      01 bản xác nhận của cấp uỷ Đảng cấp xã là cán bộ trong nguồn quy hoạch cán bộ Ban Chỉ huy quân sự cấp xã đề nghị trên xét đi đào tạo và hướng sử dụng sau đào tạo.

  -     01 giấy chứng nhận được hưởng ưu tiên đối với những thí sinh thuộc diện ưu tiên.

  -        04 ảnh chân dung cỡ 4x6 cm theo quy định của Bộ Quốc phòng.

  -        01 phong bì có dán tem và ghi rõ địa chỉ liên lạc.

  -      Trường hợp thí sinh xét cử tuyển có thêm bản sao học bạ và giấy xác nhận thường trú, thời gian thường trú. Ban Tuyển sinh quân sự cấp huyện chịu trách nhiệm xác nhận nơi thường trú, thời gian thường trú của thí sinh dự tuyển. Việc khai thác, sử dụng thông tin về cư trú thực hiện theo quy định tại Điều 14 Nghị định số 104/2022/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2022 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến việc nộp, xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy khi thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công.

  Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

  Thời hạn giải quyết:

  -        Ban Tuyển sinh quân sự cấp huyện tiếp nhận hồ sơ, tổ chức sơ tuyển, thẩm tra xác minh chính trị trước ngày 25 tháng 4 hằng năm.

  -        Ban Tuyển sinh quân sự cấp tỉnh:

  + Thẩm định hồ sơ thí sinh đăng ký dự tuyển xong trước ngày 02 tháng 5 hằng năm.

  + Báo cáo và đề nghị ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định danh sách thí sinh đủ tiêu chuẩn dự tuyển về Ban Tuyển sinh quân sự quân khu trước ngày 05 tháng 5 hằng năm; riêng hồ sơ thí sinh cử tuyển xong trước ngày 15 tháng 6 hằng năm.

  -        Ban Tuyển sinh quân sự quân khu, Ban Tuyển sinh quân sự Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội bàn giao danh sách thí sinh và hồ sơ đề nghị cử tuyển về các trường trước ngày 30 tháng 6 hằng năm.

  -        Hội đồng Tuyển sinh Trường sĩ quan Lục quân 1, 2 thông báo kết quả xét duyệt hồ sơ tuyển sinh đại học, cao đẳng cho các quân khu và Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội trước ngày 27 tháng 6 hằng năm.

  Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tập thể, Cá nhân

  Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

  - Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Hội đồng Tuyển sinh Trường sĩ quan Lục quân 1, Trường Sĩ quan Lục quân 2.

  - Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.

  - Cơ quan trực tiếp thực hiện: Ban Chỉ huy quân sự cấp huyện.

  - Cơ quan phối hợp: Không

  Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Thông báo kết quả xét duyệt hồ sơ.

  Lệ phí:

  -       Phí sơ tuyển: 50.000 đồng/hồ sơ. Riêng sơ tuyển các ngành năng khiếu: 120.000 đồng/hồ sơ (bao gồm tất cả các môn).

  -        Phí đăng ký xét tuyển: Theo quy định hằng năm của các học viện, trường.

  Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

  -    Mẫu đơn đăng ký cử tuyển đối với thí sinh cử tuyển (Mau số 1 kèm theo).

  -   Phiếu đăng ký dự tuyển (tờ khai) theo quy định của Bộ Quốc phòng (Mẫu số 2, Mẫu số 3 kèm theo).

  -        Phiếu khám sức khoẻ.

  -       Bản xác minh lý lịch chính trị.

  Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

  1. Đối tượng

  *    Tuyển sinh đại học, cao đẳng ngành quân sự cơ sở chính quy, đại học văn bằng 2 và cử tuyển đại học, cao đẳng, gồm:

  -      Chỉ huy trưởng, Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự cấp xã chưa qua đào tạo.

  -     Cán bộ chỉ huy, chiến sĩ dân quân tự vệ đã hoàn thành nghĩa vụ tham gia dân quân tự vệ.

  -      Hạ sĩ quan, binh sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam đã hoàn thành nghĩa vụ phục vụ tại ngũ.

  -        Sĩ quan dự bị chưa xếp vào các đơn vị dự bị động viên.

  -        Cán bộ chỉ huy, chiến sĩ dân quân tự vệ.

  -        Cán bộ, đảng viên, đoàn viên thanh niên đang công tác tại cơ sở.

  Riêng đối tượng cử tuyển đại học, cao đẳng còn phải đủ điều kiện theo quy định của Chính phủ.

  *     Tuyển sinh đào tạo liên thông từ trung cấp lên cao đẳng hình thức vừa làm vừa học: Chỉ huy trưởng, Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự cấp xã và các đối tượng là nguồn cán bộ quân sự Ban Chỉ huy quân sự cấp xã đã có bằng trung cấp ngành quân sự cơ sở.

  *    Tuyển sinh đào tạo liên thông từ cao đẳng lên đại học hình thức vừa làm vừa học: Chỉ huy trưởng, Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự cấp xã và các đối tượng là nguồn cán bộ quân sự Ban Chỉ huy quân sự cấp xã đã có bằng cao đăng ngành quân sự cơ sở.

  2.      Tiêu chuẩn

  *      Tuyển sinh đại học, cao đẳng ngành quân sự cơ sở hệ chính quy

  -        Độ tuổi: Không quá 31 tuổi (tính đến năm tuyển sinh).

  -      Sức khỏe: Đạt sức khỏe Loại 1, Loại 2, Loại 3 theo quy định tại Thông tư liên tịch số 16/2016/TTLT-BYT-BQP. Riêng tiêu chuẩn về thể lực chung và răng được lấy đến điểm 4.

  -      Trình độ văn hóa: Đã tốt nghiệp Trung học phổ thông hoặc tương đương trở lên.

  -      Chính trị, phẩm chất đạo đức: Là đảng viên hoặc có đủ điều kiện phát triển thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Có phẩm chất đạo đức tốt, lý lịch rõ ràng, bản thân và gia đình chấp hành tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước.

  -        Được cấp ủy, chính quyền cấp xã xác định là nguồn cán bộ quân sự cơ sở trong quy hoạch của địa phương; thông qua quy trình xét tuyển, trúng tuyển được ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định cử đi đào tạo và bố trí sử dụng sau đào tạo.

  *     Tuyển sinh đào tạo liên thông từ trung cấp lên cao đẳng, từ cao đẳng lên đại học hình thức vừa làm, vừa học

  -       Độ tuổi (tính đến năm tuỵển sinh): Trung cấp lên trình độ cao đẳng ngành quân sự cơ sở từ trên 22 tuổi đến 45 tuổi; cao đẳng ngành quân sự cơ sở lên đại học ngành quân sự cơ sở từ trên 24 tuổi đến 45 tuổi.

  -       Sức khỏe: Đạt sức khỏe Loại 1, Loại 2, Loại 3 theo quy định tại Thông tư liên tịch số 16/2016/TTLT-BYT-BQP. Riêng tiêu chuẩn về thể lực chung và răng được lấy đến điểm 4.


  -       Học viên tốt nghiệp trung cấp hoặc cao đẳng ngành quân sự cơ sở đạt loại khá trở lên được tham gia dự tuyển ngay sau khi tốt nghiệp; tốt nghiệp loại trung bình phải có ít nhất 01 năm công tác tại cơ sở mới được tham gia dự tuyển.

  -       Có phẩm chất đạo đức tốt; lý lịch rõ ràng; bản thân và gia đình chấp hành tốt đường lối chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước.

  -       Được cấp ủy, chính quyền địa phương xác định trong quy hoạch nguồn cán bộ quân sự Ban Chỉ huy quân sự cấp xã; thông qua quy trình xét tuyển, trúng tuyển được ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định cử đi đào tạo và giám sát việc sử dụng sau đào tạo.

  *      Tuyển sinh cử tuyển đào tạo đại học, cao đẳng

  -        Thực hiện theo quy định của đại học, cao đẳng quân sự.

  -       Sức khỏe: Đạt sức khỏe Loại 1, Loại 2, Loại 3 theo quy định tại Thông tư liên tịch số 16/2016/TTLT-BYT-BQP. Riêng tiêu chuẩn về thể lực chung và răng được lấy đến điểm 4.

  -       Được cấp ủy, chính quyền cấp xã quy hoạch là nguồn cán bộ quân sự cơ sở của địa phương; thông qua quy trình xét tuyển theo quy định tại Nghị định số 141/2020/NĐ-CP ngày 08 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chế độ cử tuyển đối với học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số và được Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định cử đi đào tạo và bố trí sử dụng sau đào tạo.

  *      Tuyển sinh đào tạo đại học văn bằng 2

  -        Có ít nhất một bằng tốt nghiệp đại học các ngành khác.

  -       Độ tuổi (tính đến năm tuyển sinh): Đào tạo từ nguồn không quá 31 tuổi; là Chỉ huy trưởng, Chỉ huy phó Ban Chỉ huy quân sự cấp xã đương chức, không quá 45 tuổi.

  -       Chính trị, phẩm chất đạo đức: Có phẩm chất đạo đức tốt, lý lịch rõ ràng; bản thân và gia đình chấp hành tốt đường lối chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước.

  -       Được cấp ủy đảng, chính quyền cấp xã xác định là nguồn cán bộ quân sự cơ sở trong quy hoạch của địa phương, thông qua quy trình xét tuyển, trúng tuyên được Uy ban nhân dân câp tỉnh quyêt định cử đi đào tạo và bô trí sử dụng sau đào tạo.

  -       Sức khỏe: Đạt sức khỏe Loại 1, Loại 2, Loại 3 theo quy định tại Thông tư liên tịch sọ 16/2016/TTLT-BYT-BQP. Riêng tiêu chuẩn về thể lực chung và răng được lấy đến điểm 4.

  Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

  -        Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2019.

  -       Luật Giáo dục đại học ngày 18 tháng 6 năm 2012, Luật sửa đổi, bổ sung một số điêu của Luật Giáo dục đại học ngày 19 tháng 11 năm 2018.

  -       Luật Sĩ quan Quân đội nhân .dân Việt Nam ngày 21 tháng 12 năm 1999; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam ngày 03 tháng 6 năm 2008 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam ngày 27 tháng 11 năm 2014.

  -        Luật Nghĩa vụ quân sự ngày 19 tháng 6 năm 2015.

  -      Luật Quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng ngày 26 tháng 11 năm 2015.

  -        Luật Dân quân tự vệ ngày 22 tháng 11 năm 2019.

  -       Nghị định số 141/2020/ND-CP ngày 08 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chế độ cử tuyển đối với học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số.

  -       Thông tư số 31/2023/TT-BQP ngày 12 tháng 5 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định và hướng dẫn thực hiện công tác tuyển sinh vào các trường trong Quân đội./.


  Căn cứ bài viết theo Quyết định số 3002/QĐ-BQP về việc công bố thủ tục hành chính thay thế lĩnh vực tuyển sinh quân sự thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Quốc phòng.

  Xem chi tiết quyết định và phụ lục tại đây:

  Nội dung chính

   Tin mới