KỶ NIỆM 89 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG DÂN QUÂN TỰ VỆ (28/3/1935 - 28/3/2024) . Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Dân quân tự vệ và du kích là lực lượng của toàn dân tộc, là một lực lượng vô địch, là bức tường sắt của Tổ quốc, vô luận kẻ địch hung bạo thế nào hễ đụng vào lực lượng đó, bức tường đó, thì địch nào cũng phải tan rã”.

Bệnh ái nam, ái nữ có phải đi nghĩa vụ quân sự không?

Bệnh ái nam, ái nữ có phải đi nghĩa vụ quân sự không?

  Bệnh ái nam, ái nữ có phải đi nghĩa vụ quân sự không?


  Theo quy định của Thông tư 148/2018/TT-BQP quy định về tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành, chỉ Tuyển chọn những công dân có sức khỏe loại 1, 2, 3 theo quy định tại Thông tư liên tịch số 16/2016/TTLT-BYT-BQP


  Mặt khác tại TIÊU CHUẨN PHÂN LOẠI THEO BỆNH TẬT (Bảng số 2), Thông tư liên tịch 16/2016/TTLT-BYT-BQP quy định việc khám sức khỏe thực hiện nghĩa vụ quân sự do Bộ trưởng Bộ Y tế - Bộ Quốc phòng ban hành, thang điểm của bệnh ái nam ai nữ sẽ là 6, như vậy bệnh ái nam ái nữ sẽ là sức khỏe loại 6, cho nên bệnh ái nam, ái nữ sẽ không đủ điều kiện nhập ngũ.


   Ái nam ái nữ do đâu?.

  Theo bài viết của Bác sĩ Nguyễn Bùi Kiều Linh, được đăng trên báo sức khỏe và đời sống:

  Bình thường người ta có 2 giới nam và nữ, nhưng ở một số người do rối loạn nội tiết gây ra dạng người ái nam ái nữ. Quan niệm dân gian gọi là người “ái nam ái nữ ” - những người mà trong cơ thể họ vừa có tuyến sinh dục nam, vừa có tuyến sinh dục nữ. Chúng ta biết rằng, quyết định tính nam hay tính nữ là do tuyến nội tiết sinh dục tiết ra chất tiết tố nam hay chất tiết tố nữ quyết định. Ở người ái nam ái nữ, tuyến sinh dục của họ nhìn bề ngoài có thể giống như hai buồng trứng hay hai tinh hoàn, nhưng về cấu tạo bên trong lại có cả hai loại tế bào sinh dục nam và nữ. Do đó, tuyến sinh dục của những người này tiết ra cả 2 loại nội tiết tố nam và nữ. Tùy thuộc loại nội tiết nào nhiều hơn và tùy theo bộ phận tiếp nhận các chất nội tiết đó nhạy cảm hơn đối với loại nào mà cơ thể người đó sẽ có dạng nam nhiều hơn nữ hoặc nữ nhiều hơn nam. Về cấu trúc di truyền, bộ nhiễm sắc thể của những người ái nam ái nữ vẫn có đủ 46 nhiễm sắc thể, xếp thành 23 cặp, trong đó 22 cặp nhiễm sắc thể thường thì giống nhau, chỉ riêng cặp nhiễm sắc thể giới tính thì có 2 cặp nhiễm sắc thể giới tính là XY và XX. Tuy nhiên, trên thực tế còn có nhiều dạng phức tạp hơn như ái nam ái nữ giả; cùng một người tháng thì dạng nữ, tháng thì dạng nam...

  Nội dung chính

   Tin mới