Kỷ niệm 78 năm Cách mạng tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2023) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2023). Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Dân quân tự vệ và du kích là lực lượng của toàn dân tộc, là một lực lượng vô địch, là bức tường sắt của Tổ quốc, vô luận kẻ địch hung bạo thế nào hễ đụng vào lực lượng đó, bức tường đó, thì địch nào cũng phải tan rã”.

Cao bao nhiêu thì đủ tiêu chuẩn đi nghĩa vụ quân sự?

Cao bao nhiêu thì đủ tiêu chuẩn đi nghĩa vụ quân sự?

  Cao bao nhiêu thì đủ tiêu chuẩn đi nghĩa vụ quân sự?
  Hiện nay, chiều cao là một trong những tiêu chí tuyển chọn công dân nhập ngũ, để biết được chiều cao bao nhiêu mới đủ tiêu chuẩn để đi nghĩa vụ quân sự, mời các bạn cùng tìm hiểu tiêu chuẩn về chiều cao dưới đây:


   Căn cứ Mục I, Phụ lục 1, Phân loại sức khỏe theo thể lực và bệnh tật ban hành kèm theo Thông tư liên tịch 16/2016/TTLT-BYT-BQP quy định về tiêu chuẩn phân loại theo thể lực như sau: Sức khỏe phải đạt loại 3 trở lên, như vậy theo bảng thể lực tại phụ lục 1 thì đối với công dân nam có chiều cao phải đạt từ 157 cm trở lên thì mới đáp ứng về tiêu chuẩn chiều cao để đi nghĩa vụ quân sự.

  Tuy nhiên, để kết luận công dân đủ điều kiện nhập ngũ được không thì còn dựa theo yếu tố cân nặng, vòng ngực, bệnh tật, trình độ học vấn và lý lịch chính trị, v.v,...

  Nội dung chính

   Tin mới