KỶ NIỆM 89 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG DÂN QUÂN TỰ VỆ (28/3/1935 - 28/3/2024) . Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Dân quân tự vệ và du kích là lực lượng của toàn dân tộc, là một lực lượng vô địch, là bức tường sắt của Tổ quốc, vô luận kẻ địch hung bạo thế nào hễ đụng vào lực lượng đó, bức tường đó, thì địch nào cũng phải tan rã”.

Chiều cao bao nhiêu mới đủ tiêu chuẩn đi nghĩa vụ Công an nhân dân?

Chiều cao bao nhiêu mới đủ tiêu chuẩn đi nghĩa vụ Công an nhân dân?

   Chiều cao bao nhiêu mới đủ tiêu chuẩn đi nghĩa vụ Công an nhân dân?


  Theo quy định tại Mục 1, Phụ Lục 1 ban hành kèm theo Thông tư số 45/2019/TT-BCA ngày 02 tháng 10 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về tiêu chuẩn sức khỏe và khám sức khỏe tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân, Chỉ công nhận đủ sức khỏe để tuyển chọn đối với công dân có sức khỏe Loại 1, Loại 2, như vậy:

  Tại bảng 1 Phân loại sức khỏe theo thể lực và bệnh tật, công dân nam có chiều cao phải đạt từ 162cm (1m62) trở lên mới đáp ứng tiêu chuẩn chiều cao để đi nghĩa vụ Công an nhân dân.

  Tuy nhiên, để kết luận công dân đủ điều kiện đi nghĩa vụ Công an nhân dân được không thì còn dựa theo nhiều yếu tố như vòng ngực, cân nặng, bệnh tật, trình độ học vấn và lý lịch chính trị, vân vân...


  Nội dung chính

   Tin mới