KỶ NIỆM 89 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG DÂN QUÂN TỰ VỆ (28/3/1935 - 28/3/2024) . Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Dân quân tự vệ và du kích là lực lượng của toàn dân tộc, là một lực lượng vô địch, là bức tường sắt của Tổ quốc, vô luận kẻ địch hung bạo thế nào hễ đụng vào lực lượng đó, bức tường đó, thì địch nào cũng phải tan rã”.

Chức vụ chỉ huy Dân quân tự vệ nào được hưởng phụ cấp đặc thù quốc phòng, quân sự?

CHỨC VỤ CHỈ HUY DÂN QUÂN TỰ VỆ NÀO ĐƯỢC HƯỞNG PHỤ CẤP ĐẶC THÙ QUỐC PHÒNG, QUÂN SỰ?

  Chức vụ chỉ huy Dân quân tự vệ nào được hưởng phụ cấp đặc thù quốc phòng, quân sự?   Căn cứ tại điều 9, Nghị định số 72/2020/NĐ-CP quy định Chế độ phụ cấp đặc thù quốc phòng, quân sự của Phó Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã, các chức vụ chỉ huy đơn vị dân quân cơ động, dân quân thường trực, như sau:


  1. Mức phụ cấp đặc thù quốc phòng, quân sự được tính bằng 50% tổng phụ cấp hiện hưởng gồm: Phụ cấp hằng tháng, phụ cấp chức vụ, phụ cấp thâm niên.

  2. Thời gian được hưởng phụ cấp đặc thù quốc phòng, quân sự, tính từ ngày có quyết định bổ nhiệm, và thực hiện cho đến khi có quyết định thôi giữ chức vụ đó; trường hợp giữ chức vụ từ 15 ngày trở lên trong tháng thì được hưởng phụ cấp cả tháng, giữ chức vụ dưới 15 ngày trong tháng thì được hưởng 50% phụ cấp đặc thù quốc phòng, quân sự của tháng đó.

  Như vậy, Phó Chỉ huy trưởng quân sự cấp xã, tiểu đội trưởng, trung đội trưởng, đại đội trưởng, v.v,... thuộc chức vụ chỉ huy trong đơn vị Dân quân cơ động, chức vụ chỉ huy trong Dân quân thường trực thì được hưởng đặc thù quốc phòng, quân sự.

  Nội dung chính

   Tin mới