KỶ NIỆM 89 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG DÂN QUÂN TỰ VỆ (28/3/1935 - 28/3/2024) . Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Dân quân tự vệ và du kích là lực lượng của toàn dân tộc, là một lực lượng vô địch, là bức tường sắt của Tổ quốc, vô luận kẻ địch hung bạo thế nào hễ đụng vào lực lượng đó, bức tường đó, thì địch nào cũng phải tan rã”.

Danh sách thí sinh trúng tuyển Đại học ngành quân sự cơ sở năm 2023 trường Sĩ quan lục quân 2

Danh sách thí sinh trúng tuyển Đại học ngành quân sự cơ sở năm 2023 trường Sĩ quan lục quân 2

    Danh sách thí sinh trúng tuyển Đại học ngành quân sự cơ sở năm 2023 trường Sĩ quan lục quân 2


  File DANH SÁCH


  Xem thêm:

  Danh sách thí sinh trúng tuyển Đại học quân sự năm 2023 trường Sĩ quan lục quân 2

  Danh sách thí sinh trúng tuyển Đại học ngành quân sự cơ sở năm 2023 trường Sĩ quan lục quân 2

  Danh sách thí sinh trúng tuyển Cao đẳng học ngành quân sự cơ sở năm 2023 trường Sĩ quan lục quân 2

  Nội dung chính

   Tin mới