Kỷ niệm 78 năm Cách mạng tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2023) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2023). Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Dân quân tự vệ và du kích là lực lượng của toàn dân tộc, là một lực lượng vô địch, là bức tường sắt của Tổ quốc, vô luận kẻ địch hung bạo thế nào hễ đụng vào lực lượng đó, bức tường đó, thì địch nào cũng phải tan rã”.

Danh sách thí sinh trúng tuyển Học viện hải quân năm 2023, Sĩ quan Hải quân cấp phân đội

Danh sách thí sinh trúng tuyển Học viện hải quân năm 2023, Sĩ quan Hải quân cấp phân đội

     Danh sách thí sinh trúng tuyển Học viện hải quân năm 2023, Sĩ quan Hải quân cấp phân đội
    XEM DANH SÁCH TRÚNG TUYỂN TẠI ĐÂY!

    Nội dung chính

      Tin mới