Kỷ niệm 78 năm Cách mạng tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2023) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2023). Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Dân quân tự vệ và du kích là lực lượng của toàn dân tộc, là một lực lượng vô địch, là bức tường sắt của Tổ quốc, vô luận kẻ địch hung bạo thế nào hễ đụng vào lực lượng đó, bức tường đó, thì địch nào cũng phải tan rã”.

Danh sách thí sinh trúng tuyển trường Sĩ quan pháo binh năm 2023, đào tạo sĩ quan chỉ huy cấp phân đội

Danh sách thí sinh trúng tuyển trường Sĩ quan pháo binh năm 2023, đào tạo sĩ quan chỉ huy cấp phân đội

    Danh sách thí sinh trúng tuyển trường Sĩ quan pháo binh năm 2023, đào tạo sĩ quan chỉ huy cấp phân đội


  XEM DANH SÁCH TRÚNG TUYỂN TẠI ĐÂY!

  Hoặc xem trực tiếp 

  Danh sách trúng tuyển

  DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN VÀO NGÀNH 7860205 - PBH - MIỀN BẮC (NHẤN VÀO ĐỂ XEM)

   

  DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN VÀO NGÀNH 7860205 - PBH - MIỀN NAM (NHẤN VÀO ĐỂ XEM)

  Nội dung chính

   Tin mới